Lịch phát sóng: CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 21/3 ĐẾN 27/3/2022

Thứ hai ngày 21/3/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Giới thiệu các sản phẩm Ocop Quảng Nam
6h50: Sâm Ngọc Linh
6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Phổ biến, giáo dục pháp luật
7h15: Phim truyện Trung Quốc: Phía sau nụ cười – tập 10
8h00: Cựu chiến binh Quảng Nam
8h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Những khúc sông dậy sóng – tập 2
9h45: Sắc màu cuộc sống: Bức tranh nông thôn qua các tác phẩm múa không chuyên
10h00: Ca nhạc quốc tế: Ban nhạc huyền thoại Rolling Stones
10h25: Phim truyện Ấn Độ: Tình yêu màu trắng – tập 186
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h40: Phim truyện Trung Quốc: Phía sau nụ cười – tập 11
12h25: Phim truyện Việt Nam: Lối thoát nghiệt ngã – tập 27
13h10: Kiến thức cuộc sống: Tiềm năng du lịch xanh Quảng Nam
13h25: Nhịp cầu âm nhạc
13h45: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h30: Dạy học trên truyền hình – môn Toán lớp 12
15h00: Dạy học trên truyền hình – môn Vật lý lớp 12
15h30: Phim truyện Trung Quốc: Phía sau nụ cười – tập 11
16h15: Giới thiệu các sản phẩm Ocop Quảng Nam
16h30: Phim hoạt hình: Quyết đấu Bakugan – tập 41
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Những khúc sông dậy sóng – tập 2
17h45: Trang địa phương: huyện Phú Ninh
18h00: Tuyên truyền giáo dục pháp luật vùng đồng bào thiểu số
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin khoa học và công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Lối thoát nghiệt ngã – tập 28
20h55: Phim truyện Ấn Độ: Tình yêu màu trắng – tập 187
21h45: Pháp luật và đời sống: Giữ bình yên thôn xóm
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h10: Thể thao trong ngày
22h15: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h20: Giai điệu Bolero
22h40: Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – biên niên sử truyền hình (tập 60)
Thứ ba ngày 22/3/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin khoa học và công nghệ
6h50: Tuyên truyền giáo dục pháp luật vùng đồng bào thiểu số
7h00: Trang địa phương: huyện Phú Ninh
7h15: Phim truyện Trung Quốc: Phía sau nụ cười – tập 11
 8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Pháp luật và đời sống: Giữ bình yên thôn xóm
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Những khúc sông dậy sóng – tập 2
9h45: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
10h00: Ca nhạc: Muốn nói lời yêu
10h25: Phim truyện Ấn Độ: Tình yêu màu trắng – tập 187
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h40: Phim truyện Trung Quốc: Phía sau nụ cười – tập 12
12h25: Phim truyện Việt Nam: Lối thoát nghiệt ngã – tập 28
13h15: Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – biên niên sử truyền hình (tập 60)
13h40: Ca nhạc quốc tế: Ban nhạc huyền thoại Rolling Stones
14h00: Thời sự QRT

14h15: Thể thao trong ngày
14h30: Dạy học trên truyền hình – môn Toán lớp 12
15h00: Dạy học trên truyền hình – môn Hóa học lớp 12
15h30: Phim truyện Trung Quốc: Phía sau nụ cười – tập 12
16h15: Tài nguyên và môi trường
16h30: Phim hoạt hình: Quyết đấu Bakugan – tập 42
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h15: THTT kết quả XSKT tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Việt Nam: Những khúc sông dậy sóng – tập 3
18h15: Vì chủ quyền an ninh biên giới
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh
20h00: Chuyên đề Bảo tồn đa dạng sinh học giống heo cỏ Quảng Nam ( số 1)
20h05: Phim truyện Việt Nam: Lối thoát nghiệt ngã – tập 29
20h55: Phim truyện Ấn Độ: Tình yêu màu trắng – tập 188
21h45: Văn hóa xã hội: Ngành Giáo dục thích ứng với Covid-19
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h10: Thể thao trong ngày
22h15: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h20: Giai điệu Bolero
22h40: Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – biên niên sử truyền hình (tập 61)
Thứ tư ngày 23/3/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh
6h50: Chuyên đề Bảo tồn đa dạng sinh học giống heo cỏ Quảng Nam (số 1)
7h00: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
7h15: Phim truyện Trung Quốc: Phía sau nụ cười – tập 12
8h00: Vì chủ quyền an ninh biên giới
8h15: Văn hóa xã hội: Ngành Giáo dục thích ứng với Covid-19
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Những khúc sông dậy sóng – tập 3
9h45: Phổ biến, giáo dục pháp luật
10h00: Dân ca nhạc cổ: Tình quê Duy Hòa
10h25: Phim truyện Ấn Độ: Tình yêu màu trắng – tập 188
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h40: Phim truyện Trung Quốc: Phía sau nụ cười – tập 13
12h25: Phim truyện Việt Nam: Lối thoát nghiệt ngã – tập 29
13h15: Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – biên niên sử truyền hình (tập 61)
13h40: Ca nhạc: Muốn nói lời yêu
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h30: Dạy học trên truyền hình – môn Văn lớp 12
15h00: Dạy học trên truyền hình – môn Tiếng Anh lớp 12
15h30: Phim truyện Trung Quốc: Phía sau nụ cười – tập 13
16h15: Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh
16h30: Phim hoạt hình: Quyết đấu Bakugan – tập 43
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Những khúc sông dậy sóng – tập 4
17h45: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h50: Chuyên mục Văn hóa, thể thao, du lịch
20h00: Tinh hoa sâm Việt
20h05: Phim truyện Việt Nam: Lối thoát nghiệt ngã – tập 30
20h55: Phim truyện Ấn Độ: Tình yêu màu trắng – tập 189
21h45: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Thanh niên Công an tỉnh học Bác
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h10: Thể thao trong ngày
22h15: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h20: Giai điệu Bolero
22h40: Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – biên niên sử truyền hình (tập 62)
Thứ năm ngày 24/3/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero

6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Văn hóa, thể thao, du lịch
6h50: Tinh hoa sâm Việt
6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
7h15: Phim truyện Trung Quốc: Phía sau nụ cười – tập 13
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Thanh niên Công an tỉnh học Bác
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Những khúc sông dậy sóng – tập 4
9h45: Tuyên truyền giáo dục pháp luật vùng đồng bào thiểu số
10h00: Ca nhạc: Quảng Nam yêu thương
10h25: Phim truyện Ấn Độ: Tình yêu màu trắng – tập 189
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h40: Phim truyện Trung Quốc: Phía sau nụ cười – tập 14
12h25: Phim truyện Việt Nam: Lối thoát nghiệt ngã – tập 30
13h15: Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – biên niên sử truyền hình (tập 62)
13h40: Dân ca nhạc cổ: Tình quê Duy Hòa
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h30: Dạy học trên truyền hình – môn Toán lớp 12
15h00: Dạy học trên truyền hình – môn Lịch sử lớp 12
15h30: Phim truyện Trung Quốc: Phía sau nụ cười – tập 14
16h15: Chuyên mục Văn hóa, thể thao, du lịch
16h30: Phim hoạt hình: Quyết đấu Bakugan – tập 44
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Những khúc sông dậy sóng – tập 5
17h45: Trang địa phương: huyện Tây Giang
18h00: Ban tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chuyên đề Bảo tồn đa dạng sinh học giống heo cỏ và gà tre Quảng Nam (số 2, 3)
20h00: THTT chương trình nghệ thuật “Đêm Mỹ Sơn huyền thoại”
21h30: Phim truyện Ấn Độ: Tình yêu màu trắng – tập 190
22h15: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h30: Thể thao trong ngày
22h35: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Giai điệu Bolero
23h00: Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – biên niên sử truyền hình (tập 63)
Thứ sáu ngày 25/3/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên đề Bảo tồn đa dạng sinh học giống heo cỏ và gà tre Quảng Nam ( số 2, 3)
6h50: Bản tin miền Trung- Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Tây Giang
7h15: Phim truyện Trung Quốc: Phía sau nụ cười – tập 14
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Sắc màu cuộc sống: Bức tranh nông thôn qua các tác phẩm múa không chuyên
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Những khúc sông dậy sóng – tập 5
9h45: Kiến thức cuộc sống: Tiềm năng du lịch xanh Quảng Nam
10h00: Giai điệu vượt thời gian: Núi sông quê hương
10h25: Phim truyện Ấn Độ: Tình yêu màu trắng – tập 190
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h40: Phim truyện Trung Quốc: Phía sau nụ cười – tập 15
12h25: Phim truyện
13h15: Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – biên niên sử truyền hình (tập 63)
13h40: Ca nhạc: Quảng Nam yêu thương
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h30: Dạy học trên truyền hình – môn Vật lý lớp 12
15h00: Phim truyện Trung Quốc: Phía sau nụ cười – tập 15
15h50: Kiến thức cuộc sống: Tiềm năng du lịch xanh Quảng Nam
16h05: Dân ca nhạc cổ: Tình quê Duy Hòa
16h30: Phim hoạt hình: Quyết đấu Bakugan – tập 45
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Những khúc sông dậy sóng – tập 6
17h45: Trang địa phương: thị xã Điện Bàn
18h00: Thể thao nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật
18h10: Truyền hình Thanh niên
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Khu Kinh tế Mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
20h05: Phim truyện Việt Nam: Lối thoát nghiệt ngã – tập 31
20h55: Phim truyện Đài Loan: Bà trùm – tập 1
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h10: Thể thao trong ngày
22h15: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h20: Giai điệu Bolero
22h40: Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – biên niên sử truyền hình (tập 64)

Thứ bảy ngày 26/3/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Khu Kinh tế Mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
6h50: Chuyên đề Bảo tồn đa dạng sinh học giống gà tre Quảng Nam (số 2)
7h00: Trang địa phương: thị xã Điện Bàn
7h15: Phim truyện Trung Quốc: Phía sau nụ cười – tập 15
8h00: Thể thao nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật
8h15: Tạp chí Thiếu nhi: Những hoạt động tháng 3 của Đội thiếu niên
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Những khúc sông dậy sóng – tập 6
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Tiếng hát đất Quảng: Khúc hát tháng ba
10h25: Phim truyện Đài Loan: Bà trùm – tập 1
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h40: Phim truyện Trung Quốc: Phía sau nụ cười – tập 16
12h25: Phim truyện Việt Nam: Lối thoát nghiệt ngã – tập 31
13h15: Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – biên niên sử truyền hình (tập 64)
13h40: Giai điệu vượt thời gian: Núi sông quê hương
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Quyết đấu Bakugan – tập 45
14h45: Khu Kinh tế Mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
15h00: Chương trình nghệ thuật “Đêm Mỹ Sơn huyền thoại”
16h00: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h15: Thể thao nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật
16h30: Phim hoạt hình: Quyết đấu Bakugan – tập 46
16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Phim truyện Việt Nam: Những khúc sông dậy sóng – tập 7
17h45: Trang địa phương: huyện Bắc Trà My
18h00: Truyền hình Nhân đạo
18h10: Xây dựng nông thôn mới
18h30: Thời sự QRT

18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo quảng cáo
19h50: Cho ngày mai tươi sáng
20h00: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
20h10: THTT Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Quảng Nam 2022
21h30: Phim truyện Đài Loan: Bà trùm – tập 2
22h15: Tiếng hát đất Quảng: Khúc hát tháng ba
22h35: Bản tin tiếng Anh
22h45: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
23h00: Thể thao trong ngày
23h05: Bản tin Thời sự cuối ngày
23h15: Giai điệu Bolero
Chủ nhật ngày 27/3/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
6h40: Cho ngày mai tươi sáng
6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Bắc Trà My
7h15: Phim truyện Trung Quốc: Phía sau nụ cười – tập 16
8h00: Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Quảng Nam 2022
9h30: Truyền hình Nhân đạo
9h45: Bạn có biết: Lẩu tiến vua
10h00: Nhịp cầu âm nhạc
10h25: Phim truyện Đài Loan: Bà trùm – tập 2
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h40: Phim truyện Trung Quốc: Phía sau nụ cười – tập 17
12h25: Phim hài: Mr Lù – tập 2
13h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h30: Ca nhạc: Tuổi trẻ đi xa
13h45: Tạp chí Thiếu nhi: Những hoạt động tháng 3 của Đội thiếu niên
14h00: Thời sự QRT

14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Quyết đấu Bakugan – tập 46
14h45: Cho ngày mai tươi sáng
15h00: Hội thảo Năm Du lịch Quốc gia – Quảng Nam 2022
16h00: Xây dựng nông thôn mới
16h15: Bản tin tiếng Anh
 16h30: Giai điệu tuổi thơ: Nhớ ơn thầy cô
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Những khúc sông dậy sóng – tập 8
17h45: Mỗi xã một sản phẩm
18h00: Chuyên đề Bảo tồn đa dạng sinh học giống heo cỏ và gà tre Quảng Nam (số 3)
18h10: Cải cách hành chính
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Thể thao nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật
20h00: Sâm Ngọc Linh
20h05: Phim truyện Việt Nam: Lối thoát nghiệt ngã – tập 34
20h55: Phim truyện Đài Loan: Bà trùm – tập 3
21h45: Văn học nghệ thuật: Nhiếp ảnh nghệ thuật đồng hành với du lịch xứ Quảng
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h10: Thể thao trong ngày
22h15: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h20: Giai điệu Bolero
22h40: Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – biên niên sử truyền hình (tập 65)