Lịch phát sóng: CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 18/4 ĐẾN 24/4/2022

Thứ hai ngày 18/4/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Giới thiệu các sản phẩm Ocop Quảng Nam
6h50: Sâm Ngọc Linh
6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Phổ biến, giáo dục pháp luật
7h15: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 7
8h00: Cựu chiến binh Quảng Nam
8h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 6
9h45: Sắc màu cuộc sống: Trần Văn Phúc và câu chuyện sưu tầm ký ức
10h00: Ca nhạc quốc tế: Giai điệu bốn phương
10h25: Phim truyện Đài Loan: Bà trùm – tập 24
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h40: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 8
12h25: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 18
13h15: Xây dựng nông thôn mới
13h30: Nhịp cầu âm nhạc
13h45: Kiến thức cuộc sống: Phương pháp giúp bạn học tiếng Anh hiệu quả hơn
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát em yêu
14h45: Giới thiệu các sản phẩm Ocop Quảng Nam
15h00: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 8
15h50: Cựu chiến binh Quảng Nam
16h05: Ca nhạc: Hoài cảm
16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập2
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 7
17h45: Trang địa phương: huyện Phú Ninh
18h00: Tuyên truyền giáo dục pháp luật vùng đồng bào thiểu số

18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin khoa học và công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 19
20h55: Phim truyện Đài Loan: Bà trùm – tập 25
21h45: Pháp luật và đời sống: Đông Giang đẩy lùi nạn tảo hôn
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h10: Thể thao trong ngày
22h15: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h20: Giai điệu Bolero
22h40: Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – biên niên sử truyền hình (tập 83)
Thứ ba ngày 19/4/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Tuyên truyền giáo dục pháp luật vùng đồng bào thiểu số
7h00: Trang địa phương: huyện Phú Ninh
7h15: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 8
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Pháp luật và đời sống: Đông Giang đẩy lùi nạn tảo hôn
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 7
9h45: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
10h00: Ca nhạc: Ánh và anh
10h25: Phim truyện Đài Loan: Bà trùm – tập 25
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h40: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 9
12h25: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 19
13h15: Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – biên niên sử truyền hình (tập 83)

13h40: Ca nhạc quốc tế: Giai điệu bốn phương
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 2
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 9
15h50: Pháp luật và đời sống: Đông Giang đẩy lùi nạn tảo hôn
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 3
16h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
17h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
17h15: THTT kết quả XSKT tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 8
18h15: Vì chủ quyền an ninh biên giới
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chuyên mục Tòa án
20h05: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 20
20h55: Phim truyện Đài Loan: Bà trùm – tập 26
21h45: Văn hóa xã hội: Hà Lam xây dựng đô thị văn minh
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h10: Thể thao trong ngày
22h15: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h20: Giai điệu Bolero
22h40: Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – biên niên sử truyền hình (tập 84)
Thứ tư ngày 20/4/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Tòa án
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
7h15: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 9

8h00: Vì chủ quyền an ninh biên giới
8h15: Văn hóa xã hội: Hà Lam xây dựng đô thị văn minh
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 8
9h45: Phổ biến, giáo dục pháp luật
10h00: Dân ca nhạc cổ: Gò Công tình thắm duyên nồng – phần 1
10h25: Phim truyện Đài Loan: Bà trùm – tập 26
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h40: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 10
12h25: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 20
13h10: Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – biên niên sử truyền hình (tập 84)
13h40: Ca nhạc: Ánh và anh
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 3
14h45: Chuyên mục Tòa án
15h00: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 10
15h50: Văn hóa xã hội: Gò Công tình thắm duyên nồng – phần 1
16h05: Ca nhạc quốc tế: Giai điệu bốn phương
16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 4
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 9
17h45: Trang địa phương: thành phố Hội An
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Truyền hình Quân khu 5
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h50: Công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng
20h05: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 21
20h55: Phim truyện Đài Loan: Bà trùm – tập 27
21h45: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Những tấm gương học Bác
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h10: Thể thao trong ngày
22h15: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h20: Giai điệu Bolero
22h40: Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – biên niên sử truyền hình (tập 85)

Thứ năm ngày 21/4/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: thành phố Hội An
7h15: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 10
8h00: Truyền hình Quân khu 5
8h15: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Những tấm gương học Bác
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 9
9h45: Văn hóa xã hội: Hà Lam xây dựng đô thị văn minh
10h00: Ca nhạc: Tình thắm duyên quê
10h25: Phim truyện Đài Loan: Bà trùm – tập 27
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h40: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 11
12h25: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 21
13h15: Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – biên niên sử truyền hình (tập 85)
13h40: Dân ca nhạc cổ: Gò Công tình thắm duyên nồng – phần 1
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 4
14h45: Công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng
15h00: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 11
15h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Những tấm gương học Bác
16h05: Ca nhạc: Ánh và anh
16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 5
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 10
17h45: Trang địa phương: huyện Nông Sơn
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h30: Thời sự QRT

19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 22
20h55: Phim truyện Đài Loan: Bà trùm – tập 28
21h45: Dân tộc và miền núi
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h10: Thể thao trong ngày
22h15: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h20: Giai điệu Bolero
22h40: Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – biên niên sử truyền hình (tập 86)
Thứ sáu ngày 22/4/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
6h50: Bản tin miền Trung- Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Nông Sơn
7h15: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 11
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Tuyên truyền giáo dục pháp luật vùng đồng bào thiểu số
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 10
9h45: Dân tộc và miền núi
10h00: Giai điệu vượt thời gian: Ca khúc truyền thống cách mạng một thời để nhớ
10h25: Phim truyện Đài Loan: Bà trùm – tập 28
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h40: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 12
12h25: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 22
13h15: Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – biên niên sử truyền hình (tập 86)
13h40: Ca nhạc: Tình thắm duyên quê
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 5

14h45: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
15h00: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 12
15h50: Dân tộc và miền núi
16h05: Dân ca nhạc cổ: Gò Công tình thắm duyên nồng – phần 1
16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 6
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 11
17h45: Trang địa phương: thị xã Điện Bàn
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Truyền hình Thanh niên
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
20h05: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 23
20h55: Phim truyện Đài Loan: Bà trùm – tập 29
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h10: Thể thao trong ngày
22h15: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h20: Giai điệu Bolero
22h40: Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – biên niên sử truyền hình (tập 87)

Thứ bảy ngày 23/4/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: thị xã Điện Bàn
7h15: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 12
8h00: Truyền hình Thanh niên
8h15: Tạp chí Thiếu nhi: Tam Kỳ – thành phố xanh
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 11
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc: Quê hương ba miền
10h25: Phim truyện Đài Loan: Bà trùm – tập 29
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h40: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 13
12h25: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 23
13h15: Bạn có biết: Gỏi hàu sốt Thái
13h30: Giai điệu vượt thời gian: Ca khúc truyền thống cách mạng một thời để nhớ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 6
14h45: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
15h00: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 13
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Tình thắm duyên quê
16h30: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 7
16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 12
17h45: Trang địa phương: huyện Bắc Trà My
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Xây dựng nông thôn mới
18h30: Thời sự QRT

18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo quảng cáo
19h50: Chuyên mục Kiểm sát nhân dân
20h00: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
20h05: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 24
20h55: Phim truyện Đài Loan: Bà trùm – tập 30
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin tiếng Anh
22h10: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h20: Thể thao trong ngày
22h25: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Giai điệu Bolero
22h50: Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – biên niên sử truyền hình (tập 88)
Chủ nhật ngày 24/4/2022
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu Bolero
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
6h40: Chuyên mục Kiểm sát nhân dân
6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Bắc Trà My
7h15: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 13
8h00: Xây dựng nông thôn mới
8h15: Bản tin tiếng Anh
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 12
9h45: Bài chòi về Bảo hiểm xã hội tự nguyện
10h10: Bạn có biết: Gỏi hàu sốt Thái
10h25: Phim truyện Đài Loan: Bà trùm – tập 30
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h40: Phim truyện Trung Quốc: Lắng nghe hạnh phúc – tập 14
12h25: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 24
13h15: Tạp chí Thiếu nhi: Tam Kỳ – thành phố xanh

13h30: Ca nhạc: Quê hương ba miền
13h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Công chúa Ori – phần 4, tập 7
14h45: Chuyên mục Kiểm sát nhân dân
15h00: Bài chòi về Bảo hiểm xã hội tự nguyện
15h40: Bản tin tiếng Anh
15h50: Xây dựng nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Ca khúc truyền thống cách mạng một thời để nhớ
 16h30: Giai điệu tuổi thơ
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hạnh phúc của người khác – tập 13
17h45: Mỗi xã một sản phẩm
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Cải cách hành chính
18h30: Thời sự QRT
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Văn học nghệ thuật: Hoạt động nghệ thuật quần chúng góp phần nuôi dưỡng
nghệ thuật bài chòi xứ Quảng
20h00: Sâm Ngọc Linh – sâm Việt Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Ánh đèn nơi thành thị – tập 25
20h55: Phim truyện Đài Loan: Bà trùm – tập 31
21h45: Bạn có biết: Gỏi hàu sốt Thái
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h10: Thể thao trong ngày
22h15: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h20: Giai điệu Bolero
22h40: Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – biên niên sử truyền hình (tập 89)