CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 23/5 ĐẾN 29/5/2022

No Image

  Thứ hai ngày 23/5/2022 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị trường 6h35: Cải

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 16/5 ĐẾN 22/5/2022

No Image

Thứ hai ngày 16/5/2022 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h45: Thông tin ngày mới 6h15: THTT Giải đua thuyền truyền thống Phát thanh – Truyền

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 9/5 ĐẾN 15/5/2022

No Image

Thứ hai ngày 9/5/2022 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị trường 6h35: Quỹ bảo

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 2/5 ĐẾN 8/5/2022

No Image

Thứ hai ngày 2/5/2022 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị trường 6h35: Giới thiệu

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 25/4 ĐẾN 1/5/2022

No Image

Thứ hai ngày 25/4/2022 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị trường 6h35: Cải cách

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 18/4 ĐẾN 24/4/2022

No Image

Thứ hai ngày 18/4/2022 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị trường 6h35: Giới thiệu

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 11/4 ĐẾN 17/4/2022

No Image

Thứ hai ngày 11/4/2022 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị trường

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 4/4 ĐẾN 10/4/2022

No Image

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM Thứ hai ngày 4/4/2022 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 28/3 ĐẾN 03/4/2022

No Image

Thứ hai ngày 28/3/2022 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị trường

đọc tiếp

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 21/3 ĐẾN 27/3/2022

No Image

Thứ hai ngày 21/3/2022 5h30: Giới thiệu chương trình 5h35: Bài tập thể dục buổi sáng 5h40: Giai điệu Bolero 6h00: Thông tin ngày mới 6h30: Bản tin Tài chính thị trường

đọc tiếp

1 2 3 48