LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH THÁNG 12 (TỪ 06.12 – 12.12.2021)  

No Image

  Thứ Hai ngày 06.12.2021   5h25 – 5h45: Nhạc hiệu QRT, rao sóng Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết Bản tin Thời sự đầu ngày Thông báo, quảng cáo 5h45 – 6h00: Đảng

đọc tiếp

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH (TỪ 29.11 – 05.12.2021)

No Image

Thứ Hai ngày 29.11.2021  5h25 – 5h45:                 Nhạc hiệu QRT, rao sóng Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết Bản tin Thời sự đầu ngày Thông báo, quảng cáo

đọc tiếp

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH TUẦN 4 THÁNG 11 (TỪ 22.11 – 28.11.2021)

No Image

Thứ Hai ngày 22.11.2021   5h25 – 5h45:                 Nhạc hiệu QRT, rao sóng Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết Bản tin Thời sự đầu ngày Thông báo, quảng

đọc tiếp

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH TUẦN 3 THÁNG 11 (TỪ 15.11 – 21.11.2021)

No Image

Thứ Hai ngày 15.11.2021   5h25 – 5h45:                 Nhạc hiệu QRT, rao sóng Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết Bản tin Thời sự đầu ngày Thông báo, quảng

đọc tiếp

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH TUẦN 2 THÁNG 11 (TỪ 08.11 – 14.11.2021)

No Image

Thứ Hai ngày 08.11.2021   5h25 – 5h45:                 Nhạc hiệu QRT, rao sóng Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết Bản tin Thời sự đầu ngày Thông báo, quảng

đọc tiếp

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH TUẦN 1 THÁNG 11 (TỪ 01.11 – 07.11.2021)

No Image

Thứ Hai ngày 01.11.2021   5h25 – 5h45:                 Nhạc hiệu QRT, rao sóng Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết Bản tin Thời sự đầu ngày Thông báo, quảng

đọc tiếp

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH TỪ 25.10 – 31.10.2021

No Image

Thứ Hai ngày 25.10.2021 5h25 – 5h45: Nhạc hiệu QRT, rao sóng Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết Bản tin Thời sự đầu ngày Thông báo, quảng cáo 5h45 – 6h00: Đảng trong cuộc

đọc tiếp

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH TỪ 18 – 24.10.2021

No Image

Thứ Hai ngày 18.10.2021 5h25 – 5h45: Nhạc hiệu QRT, rao sóng Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết Bản tin Thời sự đầu ngày Thông báo, quảng cáo 5h45 – 6h00: Đảng trong cuộc

đọc tiếp

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH TỪ 11 – 17.10.2021

No Image

Thứ Hai ngày 11.10.2021   5h25 – 5h45: Nhạc hiệu QRT, rao sóng Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết Bản tin Thời sự đầu ngày Thông báo, quảng cáo 5h45 – 6h00: Đảng trong

đọc tiếp

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH TỪ 4.10 ĐẾN 10.10.2021

No Image

Thứ Hai ngày 4.10.2021 5h25 – 5h45:           Giới thiệu chương trình – Dự báo thời tiết, Bản tin Thời sự đầu ngày, thông báo quảng cáo 5h45 – 6h00:           

đọc tiếp