LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 5.2022 (TỪ 23.5.2022 – 29.5.2022)

No Image

Thứ Hai ngày 23.5.2022 5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo 5h45: Đảng trong cuộc sống

đọc tiếp

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 5.2022 (TỪ 16.5.2022 – 22.5.2022)

No Image

Thứ Hai ngày 16.5.2022 5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo 5h45: Đảng trong cuộc sống

đọc tiếp

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 5.2022 (TỪ 9.5.2022 – 15.5.2022)

No Image

Thứ Hai ngày 09.5.2022 5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo 5h45: Đảng trong cuộc sống

đọc tiếp

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 5.2022 (TỪ 02.5.2022 – 08.5.2022)

No Image

Thứ Hai ngày 02.5.2022 5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo 5h45: Đảng trong cuộc sống

đọc tiếp

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 4.2022 (TỪ 25.4.2022 – 01.5.2022)

No Image

Thứ Hai ngày 25.4.2022   5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo 5h45: Đảng trong cuộc

đọc tiếp

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 4.2022 (TỪ 18.4.2022 – 24.4.2022)

No Image

Thứ Hai ngày 18.4.2022   5h25:              Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30:              Bản tin Thời sự đầu ngày,

đọc tiếp

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 4.2022 (TỪ 11.4.2022 – 17.4.2022)

No Image

Thứ Hai ngày 11.4.2022   5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo 5h45: Đảng trong cuộc

đọc tiếp

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 4.2022 (TỪ 4.4.2022 – 10.4.2022)

No Image

  Thứ Hai ngày 4.4.2022   5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo 5h45: Đảng trong

đọc tiếp

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 3.2022 (TỪ 28.3.2022 – 3.4.2022)

No Image

Thứ Hai ngày 28.3.2022   5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo 5h45: Đảng trong cuộc

đọc tiếp

LỊCH PHÁT SÓNG PHÁT THANH THÁNG 3.2022 (TỪ 21.3.2022 – 27.3.2022)

No Image

Thứ Hai ngày 21.3.2022   5h25: Nhạc hiệu QRT, rao sóng, Giới thiệu chương trình, Dự báo thời tiết 5h30: Bản tin Thời sự đầu ngày, Thông báo, quảng cáo 5h45: Đảng trong cuộc

đọc tiếp