Kinh tế tập thể, HTX chuyển đổi số để phục hồi và phát triển bền vững trong bối cảnh dịch Covid19

Sáng 18/5, Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức diễn đàn Kinh tế tập thể, Hợp tác xã khu vực miền Trung-Tây Nguyên lần thứ nhất năm 2022 với chủ đề “Kinh tế tập thể, HTX chuyển đổi số để phục hồi và phát triển bền vững trong bối cảnh dịch Covid19”. Tham dự diễn đàn, về phía đại biểu TW có ông Nguyễn Ngọc Bảo – Chủ tịch liên minh HTX Việt Nam, đại diện lãnh đạo Bộ TTTT. Về phía đại biểu tỉnh Quảng Nam có Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu.