Giới thiệu chung về Đài

Giới thiệu chung về Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam

Đài Phát thanh – Truyền hình (PT-TH) Quảng Nam là cơ quan sự nghiệp, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam; thực hiện chức năng: tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là phương tiện thông tin, chuyển tải các chủ trương phục vụ sự chỉ đạo, lãnh đạo và điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam, là diễn đàn tin cậy của nhân dân trong tỉnh, thực hiện chức năng mở rộng vùng phủ sóng, phục vụ nhu cầu thông tin, hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên sóng PT-TH.

Từ khi thành lập vào năm 1997 đến nay, qua 16 năm xây dựng và phát triển (1997-2013), Đài PT-TH Quảng Nam đã có những cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức tạo bước phát triển đáng kể về đội ngũ, cơ sở vật chất, chất lượng và thời lượng các chương trình; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đội ngũ cán bộ, viên chức được tăng cường đủ mạnh:

 Hiện nay, tổng số cán bộ, viên chức của Đài có 126 người (chưa kể Trung tâm Truyền hình cáp); trong đó, có 93 biên chế. Bộ máy hoạt động của đài bao gồm 10 phòng chuyên môn (Phòng Tổ chức-Hành chính và quản lý nghiệp vụ địa phương, Phòng Kế hoạch-Tài vụ, Phòng Kỹ thuật công nghệ, Phòng Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng, Phòng Dịch vụ-Quảng cáo, Phòng Thời sự, Phòng Chuyên đề, Phòng Chương trình, Phòng Văn nghệ-giải trí, Phòng Biên tập Tiếng Dân tộc) và 01Trung tâm truyền hình cáp. 

Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Trong tổng số 93 biên chế có 06 thạc sĩ, 71 đại học, 05 trường hợp đang theo học đại học và 07 cao đẳng và trung cấp.

Đảng bộ Đài có tổng số 83 đảng viên, trong đó có 75 đảng viên chính thức, sinh hoạt ở 8 chi bộ trực thuộc.

Về cơ bản, đội ngũ cán bộ viên chức của đài có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ được đạo đức người làm báo, chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ được nâng lên, đáp ứng nhiệm vụ sản xuất, truyền dẫn và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình của tỉnh.

Đội ngũ những người làm PT – TH Quảng Nam đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đã phản ánh được thực tiễn sinh động trong công cuộc đổi mới trên quê hương Quảng Nam trong suốt chặng đường 16 năm qua.

Nội dung, hình thức thể hiện chương trình không ngừng được đổi mới và chú trọng:

Đài PT-TH Quảng Nam đã làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bám sát nhiệm vụ công tác tư tưởng, tích cực tuyên truyền, cổ vũ thành tựu công cuộc đổi mới và quá trình xây dựng, phát triển kinh tế-văn hoá-xã hội-an ninh quốc phòng của tỉnh nhà; phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đáp ứng nhu cầu được thông tin và thưởng thức văn hóa, văn nghệ, giải trí của nhân dân trong tỉnh. Quá trình hoạt động của đài đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích; tuyệt đối không để xảy ra sai sót về mặt chính trị trên sóng; từng bước xây dựng kênh truyền hình Quảng Nam mang bản sắc xứ Quảng.

Đài PT-TH Quảng Nam luôn làm tốt chức năng tư tưởng, văn hoá, tuân thủ tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, không xa rời tôn chỉ, mục đích, thông tin trung thực, chính xác. Đặc biệt không có khuynh hướng tư nhân, thương mại hoá hoặc để tư nhân núp bóng, lợi dụng báo chí để kinh doanh. Nội dung tuyên truyền đảm bảo tính giáo dục chính trị, tư tưởng trong hoạt động báo chí; nhất là tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin sinh động về công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; góp phần xây dựng Đảng, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà.

Đài tăng dần các chương trình tự sản xuất, nhiều tiết mục, chuyên mục mới được xây dựng; các phim tài liệu nhiều tập, phim về đề tài chiến tranh cách mạng không ngừng được sản xuất, phát sóng; góp phần làm phong phú, thay đổi diện mạo nội dung, hình thức làn sóng của đài. 

Trong mấy năm gần đây, Đài PT -TH Quảng Nam tiếp tục chú trọng việc nâng cao chất lượng chương trình hằng ngày, nội dung không ngừng được cải tiến, Nhiều chuyên mục mới mang đậm bản sắc Quảng Nam đã được xây dựng. Lĩnh vực sản xuất phim tài liệu được đầu tư với các phim tài liệu về danh nhân đất Quảng, các phim về đề tài chiến tranh cách mạng và đột phá là bộ phim tài liệu nhiều tập “Mẹ Thu Bồn” với sự tham gia tài trợ của nhiều thương hiệu lớn.

Công tác kỹ thuật được đầu tư theo hướng đi tắt đón đầu:

Đài PT-TH Quảng Nam là một trong những dài của khu vực và cả nước sớm triển khai chuyển đổi quy trình sản xuất từ tương tự sang số hóa (từ tuyến tính sang phi tuyến). Kể từ đây bài toán về chất lượng bắt đầu được giải mã, hình ảnh chương trình truyền hình sáng rõ hơn, qui trình sản xuất chương trình nhanh hơn, sử dụng nguồn nhân lực ít hơn lại tiện ích trong tác nghiệp kỹ thuật, tạo thuận lợi và tăng tính chuyên nghiệp cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên và kinh phí mua sắm, sửa chữa, bảo trì giảm thiểu đi rất nhiều. Bộ Thông tin và Truyền thông đã đánh giá cao đối với Đài PT-TH Quảng Nam là đơn vị đi đầu trong quá trình số hóa, phù hợp với  xu thế phát triển của ngành PT – TH hiện đại.

Hệ thống trang thiết bị sản xuất chương trình của QRT đã cơ bản được đầu tư phù hợp với xu hướng hiện đại hóa, kết hợp tốt với công nghệ thông tin và truyền thông. Hầu hết CB,VC khối sản xuất tiền kỳ và hậu kỳ đã sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu nhanh chính xác của các chương trình, đã thực hiện tốt các sự kiện truyền hình thực tiếp, phản ánh các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và an ninh- quốc phòng trên địa bàn tỉnh, kể cả địa bàn biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Với địa bàn rộng, địa hình phức tạp, đồi núi chiếm phần lớn diện tích, cư dân phân bố không đều, có nhiều dân tộc ít người đang sinh sống, nên việc đáp ứng nhu cầu nghe nhìn của đông đảo cư dân cũng là bài toán khó. Mặc dù Đài phát sóng An Hà với quy mô công suất lớn, trụ ăng ten có độ cao 165m so với mặt nước biển nhưng không thể phủ sóng khắp địa bàn trong trỉnh. Để khắc phục các vùng lõm sóng, Đài tỉnh đã nổ lực xây dựng các trạm phát lại tại Điện Ngọc (Điện Bàn), Bà Nà (Đà Nẵng) và tại các Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện miền núi và trung du. Sóng phát thanh – truyền hình QRT đã vươn lên vùng núi, ra thành phố Đà Nẵng đến các tỉnh bạn và qua Website: www.qrt.com đến với mọi miền trong cả nước. Khán thính giả có thể nghe, xem chương trình QRT qua sóng mặt đất, qua hệ thống truyền hình cáp, qua MyTV và cũng có thể xem truyền hình trực tuyến QRT tại trang thông tin diện tử.

Từ ngày 01/5/2012, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành; Đài PT-TH Quảng Nam đã chính thức phát sóng truyền hình lên vệ tinh Vinasats 2; tăng thời lượng phát sóng truyền hình trong ngày lên 18giờ/ngày, khép kín lịch phát sóng trong ngày và tăng dần các chương trình tự sản xuất, thật sự mở ra một chặng đường mới đối với sự nghiệp phát thanh và truyền hình tỉnh nhà.

Nhờ đầu tư đưa tín hiệu lên vệ tinh Vinasat2 từ năm 2012 nên đã phủ sóng phát thanh – truyền hình đến các vùng sâu, vùng xa, vùng lõm trong tỉnh; đảm bảo trên 95 % dân số trong tỉnh được xem, nghe Đài PT-TH Quảng Nam, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết XX của Đảng bộ tỉnh đề ra. Đài đã tăng thời lượng phát sóng truyền hình trong ngày lên 18giờ/ngày, khép kín lịch phát sóng trong ngày.

Hiện tại, tín hiệu sóng PT-TH tỉnh còn được chuyển tiếp phát trên hệ thống truyền cáp Quảng Nam, Đà Nẵng, MyTV; AVG, hệ thống viễn thông Viettel và mạng truyền hình cáp HTVC của Thành phố Hồ Chí Minh.

16 năm vượt qua khó khăn và thử thách để vươn lên, tập thể những người làm công tác PT – TH Quảng Nam đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ngành, các cấp; của bạn bè, đối tác gần xa và sự cổ vũ, động viên của nhân dân tỉnh nhà.

Những kết quả trên chặng đường 16 năm qua sẽ tiếp tục là hành trang cho chặng đường sắp tới. Đảng và Nhà nước tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của báo chí nói chung, phát thanh và truyền hình nói riêng trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng của đất nước; tiếp tục đầu tư và nâng cao chất lượng, phát huy mạnh mẽ chức năng thông tin, giáo dục, tổ chức và phản biện xã hội của các phương tiện thông tin đại chúng vì lợi ích của nhân dân và đất nước. Đây là một cơ hội có tính quyết định, định hướng cho sự tồn tại và phát triển của Đài trong thời gian tới.

Bài học lớn nhất trong suốt chặng đường vừa qua là: đã xác định đúng chức năng, nhiệm vụ của Đài là cơ quan tuyên truyền của Đảng, của Nhà nước và là diễn đàn của nhân dân; từ đó xác định được vị trí, trách nhiệm của từng cá nhân. Các chương trình của Đài đã trả lời được các câu hỏi: nói cái gì? nói cho ai? và nói để làm gi? Tập thể Đài PT-TH Quảng Nam đã lớn lên từ đoàn kết, năng động và sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, tranh thủ sự giúp đỡ của nhân dân, của bạn bè, đối tác gần xa.

Đứng trước thời cơ, vận hội mới, đồng thời phải đối mặt với những khó khăn, thách thức không nhỏ trong quá trình phát triển; phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Quảng Nam, những người làm công tác PT – TH Quảng Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền, các ngành, đoàn thể và nhân dân tỉnh nhà; tiếp tục phát huy thành quả đạt được trong 16 năm qua, quyết tâm làm tốt hơn nhiệm vụ được giao trong thời kỳ mới, để thương hiệu QRT, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam bay cao, bay xa hơn.                                                                                                                                                                        

* Những mốc phát triển của lĩnh vực kỹ thuật đáng ghi nhớ:

– Ngày 01/01/1997 phát chương trình phát thanh QRT đầu tiên trên sóng AM của Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

– Ngày 19/5/1997 phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên tại Tam Kỳ;

– Năm 1999, Đài Phát sóng An Hà đi vào hoạt động với máy phát hình 10KW phát sóng chương trình truyền hình QRT, máy phát hình 10KW tiếp phát chương trình VTV1, máy phát hình 1KW phát chương trình VTV3, máy phát 100W phát chương trình VTV2 , máy phát thanh FM 5KW phát chương trình phát thanh Đài tỉnh và tiếp sóng chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam, cùng các thiết bị phụ trợ và cột ăng ten 125m lắp đặt trên đồi cao 40m.

– Năm 2001, Trung tâm hành chính – kỹ thuật (đóng tại 58 Hùng Vương, Tam Kỳ) đi vào hoạt động với cơ sở kỹ thuật tương đối hiện đại.

– Năm 2002, xe truyền hình lưu động ra đời và đáp ứng truyền hình trực tiếp tất cả các sự kiện trong tỉnh.

– Năm 2003, thực hiện số hóa  các khâu sản xuất, phát sóng chương trình.

 – Tháng 5/2012, phát sóng truyền hình qua vệ tinh VINASAT.

*. Các thông số kỹ thuật:

+ Lĩnh vực phát thanh: 
– 
Sóng AM : tần số 702 KHz                    Công suất : 50KW; 
– Sóng FM : tần số 97,6 MHz                   Công suất :   5KW; 
Lĩnh vực truyền hình: 

– Trên vệ tinh Vinasat2, với các thông số kỹ thuật:

   Vị trí quỹ đạo: 131.8 độ Đông

   Tần số:   11.088 MHz

    Symbol rate: 28125 Ms/s

    FEC: 3/4

    Phân cực:  V

   Phát cùng gói kênh Đài Truyền hình Thành phố Hồ CHí Minh-HTV

– Kênh 31 UHF:                        Công suất : 10KW; 
           – Kênh 35 UHF:                        Công suất :  2KW; 
           – Kênh 43 UHF:                        Công suất :  2KW; 
           – Các trạm phát lại: Bà Nà, Điện Ngọc, Tây Đại Lộc và tất cả các huyện miền núi.

– Tầm phủ sóng: Đối với hệ thống mặt đất, sóng truyền hình QRT ngoài việc phủ địa bàn toàn tỉnh còn phủ đến Thành phố Đà Nẵng và một phần của tỉnh Quảng Ngãi.

Khi phát sóng vệ tinh Vinasat, sóng phát thanh- truyền hình Quảng Nam phủ sóng toàn quốc và các nước trong khu vực. 
          

  + Về tiếp phát sóng VTV: 
            – VTV1 kênh 23 UHF:                      Công suất 10KW 
            – VTV2 kênh 11 VHF:                      Công suất 100W  
            – VTV1 kênh 6 VHF :                       Công suất 1KW

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *