TIN VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG TRÊN KHU VỰC QUẢNG NAM

TIN VỀ ĐỢT NẮNG NÓNG DIỆN RỘNG

TRÊN KHU VỰC QUẢNG NAM

 Từ ngày 03 đến ngày 11 tháng 5 năm 2020, do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, nên các địa phương trong tỉnh đã xuất hiện một đợt năng nóng kéo dài gần 10 ngày, có ngày nắng nóng gay gắt.

Một số đặc trưng khí tượng xảy ra trong đợt náng nóng như sau: Nhiệt độ tối cao ngày lên đến 37.5 độ C (xảy ra ngày 08/5) tại Tam Kỳ và Trà My, độ ẩm thấp nhất xuống 52%, xảy ra ngày (04/5) tại Trà My.

Dự báo, ngày mai (12/5) nắng nóng giảm dần về cường độ và phạm vi ảnh hưởng, nền nhiệt độ ở một số địa phương trong tỉnh giảm từ 1 – 3 độ C, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 32 – 34 độ C.

Đây là tin cuối cùng về đợt nắng nóng này.