TIN LŨ TRÊN HỆ THỐNG SÔNG VU GIA – THU BỒN

  1. Nhận xét.

Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia – Thu Bồn đang lên. Mực nước lúc 21 giờ ngày 17/10/2020 như sau:

Trên sông Vu Gia tại:

– Ái Nghĩa là: 8.73m, dưới báo động III: 0.27m;

Trên sông Thu Bồn tại:

– Giao Thủy là 6.14m, dưới báo động I: 0.36m;

– Câu Lâu là 2.66m, dưới báo động II: 0.34m;

– Hội An là 1.57m, trên báo động II: 0.07m;

  1. Dự báo.

Trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia – Thu Bồn tiếp tục lên. Mực nước lũ trên các sông có khả năng như sau:

Trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa lên mức 9.20m, trên mức báo động III là 0.20m.

Trên sông Thu Bồn tại:

– Giao Thủy lên mức 7.60m, dưới mức báo động II là 0.40m;

– Câu Lâu lên mức 3.20m, trên mức báo động II là 0.20m;

– Hội An lên mức 1.80m, dưới mức báo động III là 0.20m.

III. Cảnh báo.

Nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét ở các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối, vùng núi các huyện: Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang và Tây Giang.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở bờ sông, bờ biển các địa phương ven biển của tỉnh.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu diện rộng, ngập úng cục bộ tại các đô thị và các vùng trũng thấp ở trung và hạ lưu các sông Vu Gia – Thu Bồn.

  1. Thông tin cảnh báo về cấp độ rủi ro thiên tai do lũ.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp độ 2.

Tình hình lũ lụt rất phức tạp, khó lường; Kính đề nghị các cấp, các ngành theo dõi chặt chẽ, có phương án chủ động phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Bản tin tiếp theo được phát lúc 05 giờ 30 ngày 18/10/2020.

 

Tin phát lúc 21 giờ 30 phút.