TIN LŨ TRÊN CÁC SÔNG VU GIA, THU BỒN – Tin phát lúc 15 giờ 30 phút, ngày 29/11/2020

TIN LŨ TRÊN CÁC SÔNG VU GIA, THU BỒN

I. Nhận xét.

Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia – Thu Bồn đang lên. Mực nước lúc 15 giờ ngày 29/11/2020 như sau:

Trên sông Vu Gia tại:

– Ái Nghĩa là: 6.59m, trên báo động I: 0.09m;

Trên sông Thu Bồn tại:

– Giao Thủy là: 4.52m, dưới báo động I: 1.98m;

– Câu Lâu là: 1.47m, dưới báo động I: 0.53m;

– Hội An là: 0.75m, dưới báo động I: 0.25m;

II. Dự báo lũ.

Trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia – Thu Bồn tiếp tục lên; Mực nước lũ trên các sông có khả năng như sau:

Trên sông Vu Gia: tại Ái Nghĩa lên 7.80m, dưới mức báo động II là 0.20m.

Trên sông Thu Bồn tại:

– Giao Thủy lên 6.80m trên mức báo động I là 0.30m,

– Câu Lâu 2.60m dưới báo động II là 0.40m,

– Hội An ở mức 1.30m dưới mức báo động II là 0.20m.

III. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, ngập úng.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét các sông suối miền núi, sạt lở núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc ven sông, suối các huyện: Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Hiệp Đức, Nông Sơn và Đại Lộc.

Nguy cơ xảy ra sạt lở bờ sông, bờ biển các huyện thị ven biển, nhất là khu vực Cửa Đại (Tp Hội An), Cửa Lở (huyện Núi Thành).

Nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại các đô thị và ngập lụt diện rộng các vùng trũng thấp ở hạ lưu các sông như huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An.

IV. Thông tin cảnh báo về cấp độ rủi ro thiên tai do lũ.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp độ 1.

Tình hình lũ lụt có diễn biến phức tạp, khó lường; Kính đề nghị các cấp, các ngành , các địa phương theo dõi chặt chẽ, có phương án chủ động phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do lũ lụt gây ra .

Bản tin tiếp theo được phát lúc 21 giờ 30 ngày 29/11/2020.