TIN DỰ BÁO MƯA LỚN DIỆN RỘNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

 

  1. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Từ 01 giờ ngày 23 đến 01 giờ ngày 24/10 các địa phương trong tỉnh có mưa to đến mưa rất to, tổng lượng mưa vùng đồng bằng phía Bắc và vùng núi phía Bắc phổ biến 60-100mm; vùng núi phía Nam phổ biến từ 120-300mm; vùng đồng bằng phía Nam phổ biến từ 350-500mm, có nơi cao hơn như Núi Thành (huyện Núi Thành) 586mm.
  2. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 – 48 giờ tới: Từ 01 giờ ngày 24 đến 01 giờ ngày 26/10 các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, phía Nam có mưa rất to sau giảm dần; tổng lượng mưa các địa phương phía Bắc tỉnh phổ biến từ 40-80mm, có nơi cao hơn 100mm, các địa phương phía Nam tỉnh phổ biến từ 100-170mm, riêng vùng đồng bằng phía Nam có nơi trên 200mm.

Bảng dự báo lượng mưa chi tiết cho một số địa phương

Thời điểm dự báo Khu vực ảnh hưởng Cấp mưa Tổng lượng mưa (mm)
24 giờ tới TP Tam Kỳ Mưa vừa, mưa to 90-160
TP Hội An Mưa, mưa vừa 50-90
TX Điện Bàn Mưa, mưa vừa 40-80
TT Núi Thành Mưa to, mưa rất to 90-160
TT Trà My Mưa vừa, mưa to 80-150
TT Thạnh Mỹ Mưa, mưa vừa 30-60
TT Prao Mưa, mưa vừa 20-40
24 – 48 giờ tới TP Tam Kỳ Mưa vừa 30-60
TP Hội An Mưa, mưa vừa 20-40
TX Điện Bàn Mưa, mưa vừa 10-20
TT Núi Thành Mưa vừa 30-60
TT Trà My Mưa vừa 20-40
TT Thạnh Mỹ Mưa, mưa vừa 10-20
TT Prao Mưa, mưa vừa 8-15
  1. Cảnh báo 48 – 72 giờ tới: Các địa phương trong tỉnh có cường độ mưa giảm dần.
  2. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1.
  3. Cảnh báo sạt lở đất, lũ quét, ngập úng: Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, ven sông, suối.

Ngập úng cục bộ tại Tp tam Kỳ, Tp Hội An, TX Điện Bàn, TT Núi Thành…

Để chủ động phòng tránh nhằm giảm nhẹ thiệt hại thiên tai do mưa lũ gây ra; Đề nghị các cấp, ngành, địa phương chú ý theo dõi chặt chẽ các bản tin thời tiết thủy văn tiếp theo.

Tệp đính kèm :