TIN DỰ BÁO MƯA LỚN DIỆN RỘNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

  1. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Từ 19 giờ ngày 22 đến 19 giờ ngày 23/10 các địa phương trong tỉnh có mưa to đến mưa rất to, tổng lượng mưa vùng núi phía Bắc phổ biến 60-130mm, vùng đồng bằng phía Bắc và vùng núi phía Nam phổ biến từ 150-350mm; vùng đồng bằng phía Nam phổ biến từ 450-550mm.
  2. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 – 48 giờ tới: Từ 19 giờ ngày 23 đến 19 giờ ngày 25/10 các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to; tổng lượng mưa các địa phương phía Bắc tỉnh phổ biến từ 20-40mm, có nơi cao hơn 50mm, các địa phương phía Nam tỉnh phổ biến từ 60-120mm, riêng vùng đồng bằng phía Nam có nơi cao hơn 150mm.

Bảng dự báo lượng mưa chi tiết cho một số địa phương

Thời điểm dự báo Khu vực ảnh hưởng Cấp mưa Tổng lượng mưa (mm)
24 giờ tới TP Tam Kỳ Mưa vừa, mưa to 40-70
TP Hội An Mưa, mưa vừa 15-30
TX Điện Bàn Mưa, mưa vừa 15-30
TT Núi Thành Mưa to, mưa rất to 70-120
TT Trà My Mưa vừa, mưa to 40-70
TT Thạnh Mỹ Mưa, mưa vừa 10-20
TT Prao Mưa, mưa vừa 10-20
24 – 48 giờ tới TP Tam Kỳ Mưa vừa 20-40
TP Hội An Mưa, mưa vừa 15-30
TX Điện Bàn Mưa, mưa vừa 15-30
TT Núi Thành Mưa vừa 30-50
TT Trà My Mưa vừa 30-50
TT Thạnh Mỹ Mưa, mưa vừa 10-20
TT Prao Mưa, mưa vừa 10-20
  1. Cảnh báo 48 – 72 giờ tới: Các địa phương trong tỉnh có cường độ mưa giảm dần.
  2. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1.
  3. Cảnh báo sạt lở đất, lũ quét, ngập úng: Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, ven sông, suối.

Ngập úng cục bộ tại Tp tam Kỳ, Tp Hội An, TX Điện Bàn, TT Núi Thành…

Để chủ động phòng tránh nhằm giảm nhẹ thiệt hại thiên tai do mưa lũ gây ra; Đề nghị các cấp, ngành, địa phương chú ý theo dõi chặt chẽ các bản tin thời tiết thủy văn tiếp theo.

Bản tin tiếp theo phát lúc 03 giờ 30 phút ngày 24/10.

 

Tin phát lúc 21 giờ 30 phút.