TIN DỰ BÁO MƯA LỚN DIỆN RỘNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG QUẢNG NAM

  1. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Từ 13 giờ ngày 21 đến 13 giờ ngày 22/10 các địa phương trong tỉnh mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa vùng đồng bằng phía Bắc và vùng núi phổ biến dưới 10mm, riêng Hiệp Đức (huyện Hiệp Đức) 26mm và Hội An (TP Hội An) 18mm; vùng đồng bằng phía Nam phổ biến từ 25 – 50mm, có nơi cao hơn như: Tam Kỳ (phía Đông Tp Tam Kỳ) 54mm.
  2. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 – 48 giờ tới: Từ 13 giờ ngày 22 đến 13 giờ ngày 24/10 các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm, riêng vùng núi phía Bắc có lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 100mm.
Thời điểm dự báo Khu vực ảnh hưởng Cấp mưa Tổng lượng mưa (mm)
24 giờ tới TP Tam Kỳ Mưa to 50-100
TP Hội An Mưa vừa, mưa to 40-70
TX Điện Bàn Mưa vừa, mưa to 40-70
TT Núi Thành Mưa to, mưa rất to 60-110
TT Trà My Mưa to, mưa rất to 60-110
TT Thạnh Mỹ Mưa vừa 30-50
TT Prao Mưa vừa 30-50
24 – 48 giờ tới TP Tam Kỳ Mưa vừa, mưa to 40-70
TP Hội An Mưa vừa 30-50
TX Điện Bàn Mưa vừa 30-50
TT Núi Thành Mưa to 50-100
TT Trà My Mưa to 50-100
TT Thạnh Mỹ Mưa vừa 20-40
TT Prao Mưa vừa 20-40
  1. Cảnh báo 48 – 72 giờ tới: Các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
  2. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1.
  3. Cảnh báo sạt lở đất, lũ quét, ngập úng: Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, ven sông, suối.

Ngập úng cục bộ tại Tp tam Kỳ, Tp Hội An, TX Điện Bàn, TT Núi Thành…

Để chủ động phòng tránh nhằm giảm nhẹ thiệt hại thiên tai do mưa lũ gây ra; Đề nghị các cấp, ngành, địa phương chú ý theo dõi chặt chẽ các bản tin thời tiết thủy văn tiếp theo.

Bản tin tiếp theo phát lúc 21 giờ 00 phút ngày 22/10. 

Tin phát lúc 15 giờ 30 phút.