TIN CUỐI CÙNG VỀ CƠN BÃO SÔ 5 (Bão CONSON)   

Tối nay (12/9), áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5 đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Hồi 22 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Dự báo, trong những giờ tiếp theo, vùng áp thấp này hầu như ít dịch chuyển và tiếp tục suy yếu.

Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 5.

Tin phát lúc 23 giờ 00 phút.