TIN CẢNH BÁO GIÓ MẠNH VÀ SÓNG LỚN TRÊN BIỂN

 Hiện nay (20/01), không khí lạnh có cường độ suy yếu.

Dự báo: Sáng hôm nay (20/01) do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 – cấp 8, biển động; sóng biển cao từ 2,0 – 4,0m. Từ chiều nay, gió giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 1.

Dự báo thời tiết vùng biển Quảng Nam trong 24 giờ tới: Không mưa, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4 – cấp 5; Sóng biển cao từ 1,5 – 2,5m; Tình trạng biển: Biển bình thường.

Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có biện pháp phòng tránh gió mạnh và sóng biển cao.  

 Tin phát lúc 04 giờ 30 phút.