DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÊM 22 NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2019

DỰ BÁO THỜI TIẾT

I- Dự báo đêm 22 ngày 23/6 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ C.

Độ ẩm từ 57 đến 90%.

Gió Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng.

Nhiệt độ từ 27 đến 36 độ C.

Độ ẩm từ 57 đến 88%.

Gió Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ từ 28 đến 37 độ C.

Độ ẩm từ 55 đến 88%.

Gió Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ C.

Độ ẩm từ 57 đến 90%.

Gió Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ C.

Độ ẩm từ 57 đến 95%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ C.

Độ ẩm từ 55 đến 93%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ C.

Độ ẩm từ 55 đến 93%.

Gió nhẹ.

II- Dự báo 2-3 ngày tới

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 23 ngày 24/6 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. 27 38 Đông Nam  2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng nóng. 27 36 Đông Nam  2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. 28 37 Đông Nam  2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. 27 38 Đông Nam  2 – 4
TT Trà My Đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, sét và gió giật mạnh. 26 37
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, sét và gió giật mạnh. 26 37
TT Prao Đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, sét và gió giật mạnh. 26 37
Đêm 24 ngày 25/6 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. 27 37 Đông Nam  2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng nóng. 26 36 Đông Nam  2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng nóng. 27 37 Đông Nam  2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. 27 37 Đông Nam  2 – 4
TT Trà My Đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, sét và gió giật mạnh. 26 36
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, sét và gió giật mạnh. 26 37
TT Prao Đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, sét và gió giật mạnh. 26 36