Dự báo đêm 30/11 ngày 01/12 

Dự báo đêm 30/11 ngày 01/12 

  1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào, trưa chiều mai có lúc giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 22 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 93%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Nhiều mây, có mưa rào, trưa chiều mai có lúc giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 23 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 73 đến 91%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Nhiều mây, có mưa rào, trưa chiều mai có lúc giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 23 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 73 đến 91%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Nhiều mây, có mưa, mưa rào, trưa chiều mai có lúc giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 22 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 93%

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Nhiều mây, có mưa, mưa rào, trưa chiều mai có lúc giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 21 đến 25 độ C.

Độ ẩm từ 88 đến 98%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiều mây, có mưa rào, trưa chiều mai có lúc giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 21 đến 25 độ C.

Độ ẩm từ 86 đến 96%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Nhiều mây, có mưa rào, trưa chiều mai có lúc giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 21 đến 25 độ C.

Độ ẩm từ 86 đến 96%.

Gió nhẹ.