Dự báo đêm 11 ngày 12/12 

Dự báo đêm 11 ngày 12/12 

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa nhỏ, trời rét, ngày nắng yếu.

Nhiệt độ từ 18 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 60 đến 92%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa nhỏ, trời rét, ngày nắng yếu.

Nhiệt độ từ 18 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 58 đến 90%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 58 đến 90%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa nhỏ, trời rét, ngày nắng yếu.

Nhiệt độ từ 18 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 60 đến 92%

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có sương mù, ngày nắng yếu, chiều tối mai có lúc có mưa nhỏ.

Nhiệt độ từ 17 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 65 đến 98%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có sương mù, ngày nắng yếu.

Nhiệt độ từ 17 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 63 đến 96%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có sương mù, ngày nắng yếu.

Nhiệt độ từ 17 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 63 đến 96%.

Gió nhẹ.