Dự báo đêm 11 ngày 12/02/2020 

Dự báo đêm 11 ngày 12/02/2020 

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 97%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng .

Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 65 đến 94%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 21 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 72 đến 97%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có sương mù, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Nhiệt độ từ 19 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 65 đến 98%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có sương mù, trời lạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 99%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có sương mù, trời lạnh, ngày nắng yếu.

Nhiệt độ từ 19 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 65 đến 99%.

Gió nhẹ.