BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TỪ ĐÊM 14 ĐẾN NGÀY 17/01/2020

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TỪ ĐÊM 14 ĐẾN NGÀY 17/01/2020

 I- Dự báo đêm 14 ngày 15/01/2020 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời lạnh, trưa chiều nắng yếu.

Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 96%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời lạnh, trưa chiều nắng yếu.

Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 73 đến 94%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời lạnh, trưa chiều nắng yếu.

Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 73 đến 94%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, trời lạnh, trưa chiều nắng yếu.

Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 96%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, trời lạnh, trưa chiều nắng yếu.

Nhiệt độ từ 18 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 98%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, trời lạnh, trưa chiều nắng yếu.

Nhiệt độ từ 18 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 73 đến 96%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, trời lạnh, trưa chiều nắng yếu.

Nhiệt độ từ 18 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 73 đến 96%.

Gió nhẹ.

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 15 ngày 16/01 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu. 19 28 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu. 19 28 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu. 20 29 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu. 19 28 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, trời lạnh, ngày nắng yếu. 18 27  –
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, trời lạnh, ngày nắng yếu. 18 27  –
TT Prao Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, trời lạnh, ngày nắng yếu. 18 26  –
Đêm 16 ngày 17/01 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu, chiều tối có lúc có mưa nhỏ. 21 27 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu, chiều tối có lúc có mưa nhỏ. 21 27 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu, chiều tối có lúc có mưa nhỏ. 21 28 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng yếu, chiều tối có lúc có mưa nhỏ. 20 27 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, trời lạnh, ngày nắng yếu. 23 27  –
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, trời lạnh, ngày nắng yếu. 20 27  –
TT Prao Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, trời lạnh, ngày nắng yếu. 19 26  –