BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT – Phát lúc 15h30 ngày 17/10/2020

I- Dự báo đêm 17 ngày 18/10 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có lúc mưa rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 24 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 87 đến 97%.

Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4.

  1. Thành phố Hội An: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có lúc mưa rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 24 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 86 đến 97%.

Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4.

  1. Thị xã Điện Bàn: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có lúc mưa rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 24 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 85 đến 96%.

Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4.

  1. Thị trấn Núi Thành: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có lúc mưa rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 25 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 87 đến 96%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có lúc mưa rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 23 đến 25 độ C.

Độ ẩm từ 93 đến 98%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có lúc mưa rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 23 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 93 đến 98%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Prao: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có lúc mưa rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 23 đến 25 độ C.

Độ ẩm từ 95 đến 99%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 18 ngày 19/10 TP Tam Kỳ Có mưa, có lúc mưa vừa 23 26 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Có mưa, có lúc mưa vừa 23 26 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Có mưa, có lúc mưa vừa 24 27 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Có mưa, có lúc mưa vừa 24 26 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Có mưa, có lúc mưa vừa 23 26
TT Thạnh Mỹ Có mưa, có lúc mưa vừa 22 26
TT Prao Có mưa, có lúc mưa vừa 22 25
Đêm 19 ngày 20/10 TP Tam Kỳ Có lúc có mưa 23 26 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Có lúc có mưa 23 26 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Có lúc có mưa 24 27 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Có lúc có mưa 24 26 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Có lúc có mưa 22 26
TT Thạnh Mỹ Có mưa, có lúc mưa vừa 22 26
TT Prao Có mưa, có lúc mưa vừa 22 25