BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  I- Dự báo đêm 15 ngày 16/11 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 22 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 22 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 73 đến 93%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 93%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 78 đến 98%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 96%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 21 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 78 đến 98%.

Gió nhẹ.

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 16 ngày 17/11 TP Tam Kỳ Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, ngày nắng yếu. 21 28 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng yếu. 21 27 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng yếu. 22 28 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, ngày nắng yếu. 22 28 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, ngày nắng yếu. 20 28
TT Thạnh Mỹ Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, ngày nắng yếu. 20 27
TT Prao Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, ngày nắng yếu. 20 27
Đêm 17 ngày 18/11 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng yếu. 21 29 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng yếu. 21 28 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng yếu. 22 28 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, ngày nắng yếu. 22 29 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Đêm không mưa, ngày nắng yếu. 20 28
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, ngày nắng yếu. 20 28
TT Prao Đêm không mưa, ngày nắng yếu. 20 27