BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT      

  1. Dự báo đêm 25 ngày 26/9 (24 giờ tới)
  2. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 78 đến 95%.

Gió Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 78 đến 95%.

Gió Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 93%.

Gió Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 95%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 97%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 78 đến 97%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 73 đến 97%.

Gió nhẹ.

 

  1. Dự báo 2 – 3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 26 ngày 27/9 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng. 24 31 Đông Nam 2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng. 24 30 Đông Nam 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng. 25 31 Đông Nam 2 – 4
TT Núi Thành Chiều và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng. 25 32 Đông Nam 2 – 4
TT Trà My Chiều và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng. 23 32
TT Thạnh Mỹ Chiều và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng. 23 32
TT Prao Chiều và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng. 23 31
Đêm 27 ngày 28/9 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng. 24 32 Đông Nam 2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng. 24 31 Đông Nam 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng. 25 31 Đông Nam 2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, ngày nắng. 25 32 Đông Nam 2 – 4
TT Trà My Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, ngày nắng. 23 32
TT Thạnh Mỹ Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, ngày nắng. 23 32
TT Prao Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, ngày nắng. 23 31