BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

  1. Dự báo đêm 22 ngày 23/9 (24 giờ tới)
  2. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 24 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 78 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 24 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 78 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 93%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 97%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 97%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 78 đến 97%.

Gió nhẹ.

  1. Dự báo 2 – 3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 23 ngày 24/9 TP Tam Kỳ Có mưa vừa, có lúc mưa to đến mưa rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. 24 29 Đông Bắc 4 – 6
TP Hội An Có mưa vừa, có lúc mưa to đến mưa rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. 24 28 Đông Bắc 4 – 6
TX Điện Bàn Có mưa vừa, có lúc mưa to đến mưa rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. 25 29 Đông Bắc 4 – 6
TT Núi Thành Có mưa vừa, có lúc mưa to đến mưa rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. 25 28 Đông Bắc 4 – 6
TT Trà My Có mưa vừa, có lúc mưa to đến mưa rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. 23 28 2 – 4
TT Thạnh Mỹ Có mưa vừa, có lúc mưa to đến mưa rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. 23 28 2 – 4
TT Prao Có mưa vừa, có lúc mưa to đến mưa rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. 23 27 2 – 4
Đêm 24 ngày 25/9 TP Tam Kỳ Có mưa, mưa rào. 24 30 Đông Nam 2 – 4
TP Hội An Có mưa, mưa rào. 24 29 Đông Nam 2 – 4
TX Điện Bàn Có mưa, mưa rào. 25 30 Đông Nam 2 – 4
TT Núi Thành Có mưa, mưa rào. 25 29 Đông Nam 2 – 4
TT Trà My Có mưa, mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. 23 29
TT Thạnh Mỹ Có mưa, mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. 23 29
TT Prao Có mưa, mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. 23 28