BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT      

  1. Dự báo đêm 18 ngày 19/9 (24 giờ tới)
  2. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông.

Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C.

Độ ẩm từ 62 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 62 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 60 đến 93%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông.

Nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C.

Độ ẩm từ 60 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C.

Độ ẩm từ 60 đến 97%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C.

Độ ẩm từ 60 đến 97%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 62 đến 97%.

Gió nhẹ.

 

  1. Dự báo 2 – 3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 19 ngày 20/9 TP Tam Kỳ Có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. 24 31 Đông Bắc 3 – 5
TP Hội An Có lúc có mưa rào và dông. 24 30 Đông Bắc 3 – 5
TX Điện Bàn Có lúc có mưa rào và dông. 25 31 Đông Bắc 3 – 5
TT Núi Thành Có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. 25 31 Đông Bắc 3 – 5
TT Trà My Có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. 23 31
TT Thạnh Mỹ Có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. 23 31
TT Prao Có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. 23 30
Đêm 20 ngày 21/9 TP Tam Kỳ Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. 24 31 Đông Nam 2 – 4
TP Hội An Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. 24 30 Đông Nam 2 – 4
TX Điện Bàn Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. 25 31 Đông Nam 2 – 4
TT Núi Thành Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. 25 31 Đông Nam 2 – 4
TT Trà My Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. 23 31
TT Thạnh Mỹ Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. 23 31
TT Prao Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. 22 30