BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT    

  1. Dự báo đêm 13 ngày 14/9 (24 giờ tới)
  2. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa, mưa rào, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 95%.

Gió Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và sáng mai có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều trời nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 95%.

Gió Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và sáng mai có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều trời nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 73 đến 93%.

Gió Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa, mưa rào, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 73 đến 95%.

Gió Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 97%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 75 đến 97%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 77 đến 97%.

Gió nhẹ.

 

  1. Dự báo 2 – 3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 14 ngày 15/9 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng. 24 33 Đông Nam 2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng. 24 32 Đông Nam 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng. 25 32 Đông Nam 2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, ngày nắng. 25 33 Đông Nam 2 – 4
TT Trà My Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. 23 33
TT Thạnh Mỹ Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. 23 33
TT Prao Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. 23 32 Đông Nam 1 – 3
Đêm 15 ngày 16/9 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng. 24 33 Đông Nam 1 – 3
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng. 24 32 Đông Nam 1 – 3
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng. 25 32 Đông Nam 1 – 3
TT Núi Thành Đêm không mưa, ngày nắng. 25 33 Đông Nam 1 – 3
TT Trà My Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. 23 33
TT Thạnh Mỹ Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. 23 33
TT Prao Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. 23 32