BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT    

  1. Dự báo đêm 23 ngày 24/7 (24 giờ tới)
  2. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, chiều mai có lúc có mưa rào nhẹ và dông.

Nhiệt độ từ 28 đến 35 độ C.

Độ ẩm từ 60 đến 83%.

Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 28 đến 34 độ C.

Độ ẩm từ 60 đến 83%.

Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 29 đến 35 độ C.

Độ ẩm từ 58 đến 80%.

Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, chiều mai có lúc có mưa rào nhẹ và dông.

Nhiệt độ từ 28 đến 35 độ C.

Độ ẩm từ 58 đến 80%.

Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 95%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 93%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 95%.

Gió nhẹ.

  1. Dự báo 2 – 3 ngày tới:
Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 24 ngày 25/7 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng. 27 34 Tây Nam 1 – 3
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng. 27 33 Tây Nam 1 – 3
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng. 28 34 Tây Nam 1 – 3
TT Núi Thành Đêm không mưa, ngày nắng  nóng nhẹ, chiều có lúc có mưa rào nhẹ và dông. 28 35 Tây Nam 1 – 3
TT Trà My Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng. 25 34
TT Thạnh Mỹ Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng. 25 34
TT Prao Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng. 25 33
Đêm 25 ngày 26/7 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng nóng. 26 36 Tây Nam 1 – 3
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng. 26 34 Tây Nam 1 – 3
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ. 27 35 Tây Nam 1 – 3
TT Núi Thành Đêm không mưa, ngày nắng nóng. 27 36 Tây Nam 1 – 3
TT Trà My Đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ. 25 35
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ. 25 35
TT Prao Đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ. 25 34