BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT    

I- Dự báo đêm 06 ngày 07/4 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 65 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 65 đến 93%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 63 đến 93%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 63 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 62 đến 95%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 60 đến 93%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 60 đến 93%.

Gió nhẹ.

 

 

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 07 ngày 08/4 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng. 24 32 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng. 24 32 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng. 25 32 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, ngày nắng. 25 33 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông. 23 32
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông. 23 32
TT Prao Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông. 23 31
Đêm 08 ngày 09/4 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng. 24 31 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng. 24 30 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng. 25 31 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông. 25 31 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần phòng lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng. 23 31
TT Thạnh Mỹ Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần phòng lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng. 23 31
TT Prao Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần phòng lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng. 23 30