BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

I- Dự báo đêm 04 ngày 05/4 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào nhẹ và dông.

Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 72 đến 93%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 93%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào nhẹ và dông.

Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 95%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 66 đến 93%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 93%.

Gió nhẹ.

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 05 ngày 06/4 TP Tam Kỳ Chiều và đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng. 25 34 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng. 25 33 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng. 26 33 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Chiều và đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng. 26 34 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Chiều và đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng. 24 35
TT Thạnh Mỹ Chiều và đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng. 24 35
TT Prao Chiều và đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng. 24 34
Đêm 06 ngày 07/4 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng. 24 34 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng. 24 33 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng. 25 33 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, ngày nắng. 25 34 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Chiều và đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng. 23 34
TT Thạnh Mỹ Chiều và đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng. 23 34
TT Prao Chiều và đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng. 23 33