BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

I- Dự báo đêm 02 ngày 03/4 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 74 đến 95%.

Gió Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 25 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 74 đến 93%.

Gió Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 25 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 72 đến 93%.

Gió Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C.

Độ ẩm từ 72 đến 95%.

Gió Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 95%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 93%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 93%.

Gió nhẹ.

 

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 03 ngày 04/4 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng. 23 32 Đông Nam 2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng. 23 31 Đông Nam 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng. 24 31 Đông Nam 2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông. 24 32 Đông Nam 2 – 4
TT Trà My Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng. 23 32
TT Thạnh Mỹ Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng. 23 32
TT Prao Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng. 22 31
Đêm 04 ngày 05/4 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông. 22 31 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng. 23 30 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng. 23 30 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông. 23 31 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng. 22 31
TT Thạnh Mỹ Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng. 22 30
TT Prao Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng. 22 30