BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

I- Dự báo đêm 28/02 ngày 01/3 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 95%.

Gió Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 72 đến 93%.

Gió Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 93%.

Gió Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 95%.

Gió Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 65 đến 97%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 63 đến 95%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 63 đến 95%.

Gió nhẹ.

 

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 01 ngày 02/3 TP Tam Kỳ Có lúc có mưa, mưa rào. 21 28 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Có lúc có mưa, mưa rào nhẹ. 21 27 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Có lúc có mưa, mưa rào nhẹ. 22 28 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Có lúc có mưa, mưa rào. 22 29 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Có lúc có mưa, mưa rào. 20 29
TT Thạnh Mỹ Có lúc có mưa, mưa rào nhẹ. 20 29
TT Prao Có lúc có mưa, mưa rào nhẹ. 20 27
Đêm 02 ngày 03/3 TP Tam Kỳ Có lúc có mưa nhỏ. 20 27 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Có lúc có mưa nhỏ. 20 26 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Có lúc có mưa nhỏ. 21 27 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Có lúc có mưa. 21 28 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Có lúc có mưa. 19 27
TT Thạnh Mỹ Có lúc có mưa nhỏ. 19 27
TT Prao Có lúc có mưa nhỏ. 19 26