BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

 I- Dự báo đêm 26 ngày 27/02 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa, mưa rào.

Nhiệt độ từ 21 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 93%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 66 đến 93%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa, mưa rào.

Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 66 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa, mưa rào.

Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 65 đến 97%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 63 đến 95%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 63 đến 95%.

Gió nhẹ.

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 27 ngày 28/02 TP Tam Kỳ Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, trưa chiều trời nắng. 22 29 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, trưa chiều trời nắng. 22 28 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, trưa chiều trời nắng. 23 29 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, trưa chiều trời nắng. 23 29 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, trưa chiều trời nắng. 21 29
TT Thạnh Mỹ Không mưa, đêm trời lạnh, ngày nắng. 21 29
TT Prao Không mưa, đêm trời lạnh, ngày nắng. 21 28
Đêm 28/2 ngày 01/3 TP Tam Kỳ Không mưa, đêm trời lạnh, ngày nắng. 22 30 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Không mưa, đêm trời lạnh, ngày nắng. 22 29 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Không mưa, đêm trời lạnh, ngày nắng. 23 29 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Đêm và sáng sớm có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng. 23 31 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Đêm và sáng sớm có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng. 21 31
TT Thạnh Mỹ Không mưa, đêm trời lạnh, ngày nắng. 21 30
TT Prao Không mưa, đêm trời lạnh, ngày nắng. 21 30