BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

 I- Dự báo đêm 23 ngày 24/02 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 19 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 60 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 60 đến 93%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 58 đến 93%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 58 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, không mưa, trời rét, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 18 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 58 đến 97%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, không mưa, trời rét, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 18 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 55 đến 95%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, không mưa, trời rét, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 18 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 55 đến 95%.

Gió nhẹ.

 

 

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 24 ngày 25/02 TP Tam Kỳ Không mưa, đêm trời lạnh, ngày nắng. 20 29 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Không mưa, đêm trời lạnh, ngày nắng. 20 28 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Không mưa, đêm trời lạnh, ngày nắng. 21 29 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Không mưa, đêm trời lạnh, ngày nắng. 21 30 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Không mưa, đêm trời rét, ngày nắng. 19 30
TT Thạnh Mỹ Không mưa, đêm trời rét, ngày nắng. 19 31
TT Prao Không mưa, đêm trời rét, ngày nắng. 19 30
Đêm 25 ngày 26/02 TP Tam Kỳ Không mưa, đêm trời lạnh, ngày nắng. 21 30 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Không mưa, đêm trời lạnh, ngày nắng. 21 29 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Không mưa, đêm trời lạnh, ngày nắng. 22 29 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, ngày nắng. 23 31 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Không mưa, đêm trời lạnh, ngày nắng. 20 31
TT Thạnh Mỹ Không mưa, đêm trời lạnh, ngày nắng. 20 31
TT Prao Không mưa, đêm trời lạnh, ngày nắng. 20 30