BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT    

 I- Dự báo đêm 20 ngày 21/02 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 17 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 58 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 17 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 60 đến 93%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 18 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 58 đến 93%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 18 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 58 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, không mưa, đêm có sương mù nhẹ, trời rét, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 16 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 58 đến 97%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, không mưa, đêm có sương mù nhẹ, trời rét, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 16 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 55 đến 95%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, không mưa, đêm có sương mù nhẹ, trời rét, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 16 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 55 đến 95%.

Gió nhẹ.

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 21 ngày 22/02 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, trời rét, ngày nắng. 18 27 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, trời rét, ngày nắng. 18 26 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, trời rét, ngày nắng. 19 27 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, trời rét, ngày nắng. 19 27 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Không mưa, đêm có sương mù nhẹ, trời rét, ngày nắng. 17 27
TT Thạnh Mỹ Không mưa, đêm có sương mù nhẹ, trời rét, ngày nắng. 16 27
TT Prao Không mưa, đêm có sương mù nhẹ, trời rét, ngày nắng. 16 26
Đêm 22 ngày 23/02 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, trời rét, ngày nắng. 19 27 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, trời rét, ngày nắng. 19 27 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng. 20 27 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng. 20 28 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Đêm không mưa, trời rét, ngày nắng. 17 28
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, trời rét, ngày nắng. 17 28
TT Prao Đêm không mưa, trời rét, ngày nắng. 17 27