BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

I- Dự báo đêm 20 ngày 21/01 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 18 đến 25 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 88%.

Gió Tây Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 88%.

Gió Tây Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 19 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 85%.

Gió Tây Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 19 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 85%.

Gió Tây Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 17 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 95%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 17 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 93%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 17 đến 25 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 93%.

Gió nhẹ.

 

 

 

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 21 ngày 22/01 TP Tam Kỳ Không mưa, đêm trời lạnh, ngày nắng yếu. 20 26 Tây Bắc 2 – 4
TP Hội An Không mưa, đêm trời lạnh, ngày nắng yếu. 20 25 Tây Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Không mưa, đêm trời lạnh, ngày nắng yếu. 21 26 Tây Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Không mưa, đêm trời lạnh, ngày nắng yếu. 21 27 Tây Bắc 2 – 4
TT Trà My Không mưa, đêm trời rét, ngày nắng yếu. 19 27
TT Thạnh Mỹ Không mưa, đêm trời rét, ngày nắng yếu. 18 27
TT Prao Không mưa, đêm trời rét, ngày nắng yếu. 18 26
Đêm 22 ngày 23/01 TP Tam Kỳ Không mưa, đêm trời lạnh, ngày nắng yếu. 20 25 Tây Bắc 2 – 4
TP Hội An Không mưa, đêm trời lạnh, ngày nắng yếu. 20 25 Tây Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Không mưa, đêm trời lạnh, ngày nắng yếu. 20 26 Tây Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Không mưa, đêm trời lạnh, ngày nắng yếu. 21 26 Tây Bắc 2 – 4
TT Trà My Không mưa, đêm trời rét, ngày nắng yếu. 19 26
TT Thạnh Mỹ Không mưa, đêm trời rét, ngày nắng yếu. 19 26
TT Prao Không mưa, đêm trời rét, ngày nắng yếu. 18 25