BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT    

I- Dự báo đêm 17 ngày 18/01 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ từ 17 đến 23 độ C.

Độ ẩm từ 72 đến 95%.

Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3 – cấp 4.

  1. Thành phố Hội An: Nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ từ 17 đến 23 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 95%.

Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3 – cấp 4.

  1. Thị xã Điện Bàn: Nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ từ 18 đến 24 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 93%.

Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3 – cấp 4.

  1. Thị trấn Núi Thành: Nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ từ 18 đến 24 độ C.

Độ ẩm từ 72 đến 95%.

Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3 – cấp 4.

  1. Thị trấn Trà My: Nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ từ 16 đến 22 độ C.

Độ ẩm từ 85 đến 95%.

Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ từ 16 đến 22 độ C.

Độ ẩm từ 83 đến 93%.

Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Prao: Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ từ 16 đến 22 độ C.

Độ ẩm từ 83 đến 93%.

Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 – cấp 3.

 

 

 

 

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 18 ngày 19/01 TP Tam Kỳ Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời rét. 15 24 Tây Bắc 3 – 5
TP Hội An Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời rét. 15 23 Tây Bắc 3 – 5
TX Điện Bàn Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời rét. 16 24 Tây Bắc 3 – 5
TT Núi Thành Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời rét. 16 25 Tây Bắc 3 – 5
TT Trà My Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời rét. 15 22 Tây Bắc 1 – 3
TT Thạnh Mỹ Không mưa, đêm và sáng trời rét. 14 23 Tây Bắc 1 – 3
TT Prao Không mưa, đêm và sáng trời rét. 14 22 Tây Bắc 1 – 3
Đêm 19 ngày 20/01 TP Tam Kỳ Không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều nắng yếu. 16 25 Tây Bắc 2 – 4
TP Hội An Không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều nắng yếu. 16 24 Tây Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều nắng yếu. 16 25 Tây Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều nắng yếu. 17 25 Tây Bắc 2 – 4
TT Trà My Không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều nắng yếu. 15 24
TT Thạnh Mỹ Không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều nắng yếu. 15 24
TT Prao Không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều nắng yếu. 15 23