BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

 I- Dự báo đêm 13 ngày 14/01 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, đêm không mưa, trời rét, ngày giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 15 đến 22 độ C.

Độ ẩm từ 60 đến 85%.

Gió Tây Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Nhiều mây, đêm không mưa, trời rét, ngày giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 15 đến 21 độ C.

Độ ẩm từ 62 đến 85%.

Gió Tây Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Nhiều mây, đêm không mưa, trời rét, ngày giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 16 đến 22 độ C.

Độ ẩm từ 60 đến 83%.

Gió Tây Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Nhiều mây, đêm không mưa, trời rét, ngày giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 16 đến 23 độ C.

Độ ẩm từ 60 đến 83%.

Gió Tây Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Nhiều mây, đêm không mưa, trời rét, ngày giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 14 đến 21 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 95%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiều mây, đêm không mưa, trời rét, ngày giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 14 đến 21 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 93%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Nhiều mây, đêm không mưa, trời rét, ngày giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 14 đến 20 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 93%.

Gió nhẹ.

 

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 14 ngày 15/01 TP Tam Kỳ Không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều nắng yếu. 17 23 Tây Bắc 2 – 4
TP Hội An Không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều nắng yếu. 17 22 Tây Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều nắng yếu. 18 23 Tây Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều nắng yếu. 18 24 Tây Bắc 2 – 4
TT Trà My Không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều nắng yếu. 16 23
TT Thạnh Mỹ Không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều nắng yếu. 16 23
TT Prao Không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều nắng yếu. 15 22
Đêm 15 ngày 16/01 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, trời rét, trưa chiều nắng yếu, chiều tối có lúc có mưa nhỏ. 18 24 Tây Bắc 2 – 4
TP Hội An Không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều nắng yếu. 18 24 Tây Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều nắng yếu. 19 24 Tây Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, trời rét, trưa chiều nắng yếu, chiều tối có lúc có mưa nhỏ. 19 25 Tây Bắc 2 – 4
TT Trà My Đêm không mưa, trời rét, trưa chiều nắng yếu, chiều tối có lúc có mưa nhỏ. 17 25
TT Thạnh Mỹ Không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều nắng yếu. 17 24
TT Prao Không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều nắng yếu. 17 24