BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

I- Dự báo đêm 12 ngày 13/01 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, không mưa, trời rét.

Nhiệt độ từ 14 đến 19 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 85%.

Gió Tây Bắc cấp 3 – cấp 4.

  1. Thành phố Hội An: Nhiều mây, không mưa, trời rét.

Nhiệt độ từ 15 đến 19 độ C.

Độ ẩm từ 65 đến 83%.

Gió Tây Bắc cấp 3 – cấp 4.

  1. Thị xã Điện Bàn: Nhiều mây, không mưa, trời rét.

Nhiệt độ từ 15 đến 19 độ C.

Độ ẩm từ 65 đến 83%.

Gió Tây Bắc cấp 3 – cấp 4.

  1. Thị trấn Núi Thành: Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, trời rét.

Nhiệt độ từ 15 đến 20 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 85%.

Gió Tây Bắc cấp 3 – cấp 4.

  1. Thị trấn Trà My: Nhiều mây, không mưa, trời rét.

Nhiệt độ từ 13 đến 19 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 90%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiều mây, không mưa, trời rét.

Nhiệt độ từ 13 đến 19 độ C.

Độ ẩm từ 65 đến 88%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Nhiều mây, không mưa, trời rét.

Nhiệt độ từ 13 đến 18 độ C.

Độ ẩm từ 65 đến 88%.

Gió nhẹ.

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 13 ngày 14/01 TP Tam Kỳ Không mưa, trời rét. 16 21 Tây Bắc 2 – 4
TP Hội An Không mưa, trời rét. 16 21 Tây Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Không mưa, trời rét. 17 21 Tây Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Không mưa, trời rét. 17 22 Tây Bắc 2 – 4
TT Trà My Không mưa, trời rét. 15 21
TT Thạnh Mỹ Không mưa, trời rét. 15 21
TT Prao Không mưa, trời rét. 15 20
Đêm 14 ngày 15/01 TP Tam Kỳ Không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều nắng yếu. 18 23 Tây Bắc 2 – 4
TP Hội An Không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều nắng yếu. 18 23 Tây Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm và sáng không mưa, trời rét, trưa chiều nắng yếu, chiều tối có lúc có mưa nhỏ. 19 24 Tây Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều nắng yếu. 19 24 Tây Bắc 2 – 4
TT Trà My Không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều nắng yếu. 17 23
TT Thạnh Mỹ Không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều nắng yếu. 17 23
TT Prao Không mưa, đêm và sáng trời rét, trưa chiều nắng yếu. 17 22