BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT      

I- Dự báo đêm 21 ngày 22/11 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 93%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 93%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 98%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 98%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 98%.

Gió nhẹ.

 

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 22 ngày 23/11 TP Tam Kỳ Có lúc có mưa, mưa rào nhẹ. 23 28 Đông Bắc 3 – 5
TP Hội An Có lúc có mưa, mưa rào nhẹ. 23 26 Đông Bắc 3 – 5
TX Điện Bàn Có lúc có mưa, mưa rào nhẹ. 24 27 Đông Bắc 3 – 5
TT Núi Thành Có lúc có mưa, mưa rào nhẹ. 24 29 Đông Bắc 3 – 5
TT Trà My Có lúc có mưa, mưa rào nhẹ. 22 27 Đông Bắc 1 – 3
TT Thạnh Mỹ Có lúc có mưa, mưa rào nhẹ. 22 27 Đông Bắc 1 – 3
TT Prao Có lúc có mưa, mưa rào nhẹ. 22 26 Đông Bắc 1 – 3
Đêm 23 ngày 24/11 TP Tam Kỳ Có lúc có mưa. 23 27 Đông Bắc 3 – 5
TP Hội An Có lúc có mưa nhỏ. 23 26 Đông Bắc 3 – 5
TX Điện Bàn Có lúc có mưa nhỏ. 24 26 Đông Bắc 3 – 5
TT Núi Thành Có lúc có mưa 24 27 Đông Bắc 3 – 5
TT Trà My Có lúc có mưa. 22 25 Đông Bắc 1 – 3
TT Thạnh Mỹ Có lúc có mưa nhỏ. 22 25 Đông Bắc 1 – 3
TT Prao Có lúc có mưa nhỏ. 22 24 Đông Bắc 1 – 3