BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT      

      I- Dự báo đêm 18 ngày 19/11 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, ngày trời nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, ngày trời nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 95%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, ngày trời nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 93%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, ngày trời nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 93%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 98%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 96%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 98%.

Gió nhẹ.

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 19 ngày 20/11 TP Tam Kỳ Đêm có lúc có mưa nhỏ, ngày nắng. 23 31 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Đêm có lúc có mưa nhỏ, ngày nắng. 23 30 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm có lúc có mưa nhỏ, ngày nắng. 24 31 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Đêm có lúc có mưa nhỏ, ngày nắng. 24 31 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Đêm có lúc có mưa nhỏ, ngày nắng. 22 31
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, ngày nắng. 22 31
TT Prao Đêm không mưa, ngày nắng. 22 30
Đêm 20 ngày 21/11 TP Tam Kỳ Chiều và đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng. 22 30 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Chiều và đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng. 22 30 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Chiều và đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng. 23 30 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Chiều và đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng. 23 31 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào nhẹ. 21 31
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào nhẹ. 21 31
TT Prao Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào nhẹ. 21 30