BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

  I- Dự báo đêm 21 ngày 22/9 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C.

Độ ẩm từ 65 đến 93%.

Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C.

Độ ẩm từ 65 đến 93%.

Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C.

Độ ẩm từ 63 đến 90%.

Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C.

Độ ẩm từ 65 đến 93%.

Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 95%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C.

Độ ẩm từ 65 đến 93%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 93%.

Gió nhẹ.

 

 

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 22 ngày 23/9 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng 25 34 Tây Nam 2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng 25 33  

Tây Nam

2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng 26 34  

Tây Nam

2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, ngày nắng 26 34  

Tây Nam

2 – 4
TT Trà My Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. 24 33
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. 24 34
TT Prao Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. 24 33
Đêm 23 ngày 24/9 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. 24 33 Tây Nam 2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng. 24 32  

Tây Nam

2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng. 25 33  

Tây Nam

2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. 25 34  

Tây Nam

2 – 4
TT Trà My Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. 23 32
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. 23 33
TT Prao Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. 23 32