BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

     I- Dự báo đêm 17 ngày 18/9 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 26 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 85 đến 97%.

Gió Tây Bắc cấp 3 – cấp 4, từ sáng đến chiều ngày mai có gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9 – cấp 10, giật cấp 12.

  1. Thành phố Hội An: Nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 26 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 87 đến 97%.

Gió Tây Bắc cấp 3 – cấp 4, từ sáng đến chiều ngày mai có gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9 – cấp 10, giật cấp 12.

  1. Thị xã Điện Bàn: Nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 27 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 85 đến 95%.

Gió Tây Bắc cấp 3 – cấp 4, từ sáng đến chiều ngày mai có gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9 – cấp 10, giật cấp 12.

  1. Thị trấn Núi Thành: Nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 26 đến 30 độ C.

Độ ẩm từ 85 đến 95%.

Gió Tây Bắc cấp 3 – cấp 4, từ sáng đến chiều ngày mai có gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9 – cấp 10, giật cấp 12.

  1. Thị trấn Trà My: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có lúc mưa rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 25 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 87 đến 98%.

Gió Tây Bắc cấp 2 – cấp 3, từ sáng đến chiều ngày mai có gió bão mạnh cấp 6 – cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 – cấp 9, giật cấp 10.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có lúc mưa rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 25 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 87 đến 96%.

Gió Tây Bắc cấp 2 – cấp 3, từ sáng đến chiều ngày mai có gió bão mạnh cấp 6 – cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 – cấp 9, giật cấp 10.

  1. Thị trấn Prao: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có lúc mưa rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 25 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 90 đến 98%.

Gió Tây Bắc cấp 2 – cấp 3, từ sáng đến chiều ngày mai có gió bão mạnh cấp 6 – cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 – cấp 9, giật cấp 10.

 

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 18 ngày 19/9 TP Tam Kỳ Đêm có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều giảm mây trời nắng. 25 32 Tây Bắc 7 – 9
TP Hội An Đêm có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều giảm mây trời nắng. 25 32 Tây Bắc 7 – 9
TX Điện Bàn Đêm có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều giảm mây trời nắng. 26 32 Tây Bắc 7 – 9
TT Núi Thành Đêm có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều giảm mây trời nắng. 26 33 Tây Bắc 7 – 9
TT Trà My Đêm có lúc có mưa, mưa vừa, trưa chiều giảm mây trời nắng. 24 31 Tây Bắc 5 – 7
TT Thạnh Mỹ Đêm có lúc có mưa, mưa vừa, trưa chiều giảm mây trời nắng. 24 31 Tây Bắc 5 – 7
TT Prao Đêm có lúc có mưa, mưa vừa, trưa chiều giảm mây trời nắng. 24 30 Tây Bắc 5 – 7
Đêm 19 ngày 20/9 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông. 25 32  

Tây Bắc

7 – 9
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng. 25 31  

Tây Bắc

7 – 9
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng. 26 31  

Tây Bắc

3 – 6
TT Núi Thành Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông. 26 32  

Tây Bắc

3 – 6
TT Trà My Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. 24 31 Tây Bắc 2 – 4
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. 24 31 Tây Bắc 2 – 4
TT Prao Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. 24 30 Tây Bắc 2 – 4