BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

I- Dự báo đêm 13 ngày 14/8 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa, mưa rào nhẹ, ngày có lúc giảm mây trời nắng.

Nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 92%.

Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa, mưa rào nhẹ, ngày có lúc giảm mây trời nắng.

Nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 92%.

Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa, mưa rào nhẹ, ngày có lúc giảm mây trời nắng.

Nhiệt độ từ 27 đến 33 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 90%.

Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa, mưa rào nhẹ, ngày có lúc giảm mây trời nắng.

Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 90%.

Gió Tây Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa, mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, ngày có lúc giảm mây trời nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 80 đến 95%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa, mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, ngày có lúc giảm mây trời nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C.

Độ ẩm từ 78 đến 93%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa, mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, ngày có lúc giảm mây trời nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 78 đến 93%.

Gió nhẹ.

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 14 ngày 15/8 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng. 25 34 Tây Nam 2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng. 25 33 Tây Nam 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng. 26 33 Tây Nam 2 – 4
TT Núi Thành Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng nhẹ. 25 35 Tây Nam 2 – 4
TT Trà My Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, ngày nắng. 24 33
TT Thạnh Mỹ Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, ngày nắng. 24 34
TT Prao Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, ngày nắng. 24 33
Đêm 15 ngày 16/8 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ. 25 35 Tây Nam 2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng. 25 34 Tây Nam 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng. 26 34 Tây Nam 2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ. 26 35 Tây Nam 2 – 4
TT Trà My Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng. 23 34
TT Thạnh Mỹ Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng nóng nhẹ. 23 35
TT Prao Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng 23 34