BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

I- Dự báo đêm 30 ngày 31/7 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C.

Độ ẩm từ 60 đến 90%.

Gió Tây Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 62 đến 90%.

Gió Tây Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 27 đến 33 độ C.

Độ ẩm từ 60 đến 88%.

Gió Tây Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C.

Độ ẩm từ 62 đến 88%.

Gió Tây Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C.

Độ ẩm từ 62 đến 94%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ C.

Độ ẩm từ 60 đến 92%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 62 đến 92%.

Gió nhẹ.

 

 

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 31/7 ngày 01/8 TP Tam Kỳ Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh, ngày nắng. 25 32 Tây Bắc 2 – 4
TP Hội An Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh, ngày nắng. 25 31 Tây Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh, ngày nắng. 26 32 Tây Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh, ngày nắng. 25 33 Tây Bắc 2 – 4
TT Trà My Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng. 23 32
TT Thạnh Mỹ Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng. 23 33
TT Prao Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng. 23 31
Đêm 01 ngày 02/8 TP Tam Kỳ Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh, ngày nắng. 25 32 Tây Bắc 2 – 4
TP Hội An Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh, ngày nắng. 26 31 Tây Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh, ngày nắng. 26 31 Tây Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh, ngày nắng. 26 33 Tây Bắc 2 – 4
TT Trà My Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng. 23 31
TT Thạnh Mỹ Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng. 23 32
TT Prao Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh, ngày nắng. 23 31