BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

I- Dự báo đêm 16 ngày 17/3 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 65 đến 94%.

Gió Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 63 đến 92%.

Gió Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ C.

Độ ẩm từ 63 đến 92%.

Gió Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 65 đến 94%.

Gió Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 67 đến 98%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ C.

Độ ẩm từ 65 đến 96%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ C.

Độ ẩm từ 65 đến 96%.

Gió nhẹ.

 

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 17 ngày 18/3 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng. 23 32 Đông Nam 2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng. 23 32 Đông Nam 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng. 24 32 Đông Nam 2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, ngày nắng. 24 33 Đông Nam 2 – 4
TT Trà My Đêm không mưa, ngày nắng. 22 33
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, ngày nắng. 22 33
TT Prao Đêm không mưa, ngày nắng. 22 32
Đêm 18 ngày 19/3 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng. 23 33 Đông Nam 2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng. 24 32 Đông Nam 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng. 24 33 Đông Nam 2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, ngày nắng. 24 33 Đông Nam 2 – 4
TT Trà My Đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông trong cơn cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 22 33
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông trong cơn cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 22 34
TT Prao Đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông trong cơn cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 22 33