BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

I- Dự báo đêm 12 ngày 13/3 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 22 đến 34 độ C.

Độ ẩm từ 55 đến 94%.

Gió Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ C.

Độ ẩm từ 53 đến 92%.

Gió Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C.

Độ ẩm từ 53 đến 92%.

Gió Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ.

Nhiệt độ từ 23 đến 35 độ C.

Độ ẩm từ 55 đến 94%.

Gió Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng nóng nhẹ, chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 21 đến 35 độ C.

Độ ẩm từ 58 đến 98%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng nóng, chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 22 đến 36 độ C.

Độ ẩm từ 55 đến 96%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng nóng nhẹ, chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ từ 21 đến 35 độ C.

Độ ẩm từ 55 đến 96%.

Gió nhẹ.

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 13ngày 14/3 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông. 23 32 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, ngày nắng. 23 31 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, ngày nắng. 24 32 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông. 24 32 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 22 32
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 22 33
TT Prao Đêm không mưa, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 22 32
Đêm 14 ngày 15/3 TP Tam Kỳ Đêm và sáng có lúc có mưa rào nhẹ, trưa chiều trời nắng. 23 30 Đông Bắc 2 – 4
TP Hội An Đêm và sáng có lúc có mưa rào nhẹ, trưa chiều trời nắng. 23 29 Đông Bắc 2 – 4
TX Điện Bàn Đêm và sáng có lúc có mưa rào nhẹ, trưa chiều trời nắng. 24 30 Đông Bắc 2 – 4
TT Núi Thành Đêm và sáng có lúc có mưa rào nhẹ, trưa chiều trời nắng. 24 30 Đông Bắc 2 – 4
TT Trà My Đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, trưa chiều trời nắng. 23 30
TT Thạnh Mỹ Đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, trưa chiều trời nắng. 22 30
TT Prao Đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, trưa chiều trời nắng. 22 29