BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

I- Dự báo đêm 24 ngày 25/02 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 18 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 62 đến 96%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 19 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 60 đến 94%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 19 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 60 đến 94%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 19 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 62 đến 96%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có sương mù, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 17 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 60 đến 98%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có sương mù, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 18 đến 29 độ C.

Độ ẩm từ 58 đến 96%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Mây thay đổi, đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có sương mù, ngày nắng.

Nhiệt độ từ 18 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 58 đến 96%.

Gió nhẹ.

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 25 ngày 26/02 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng. 20 29 Đông Bắc  2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng. 20 28 Đông Bắc  2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng. 21 29 Đông Bắc  2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng. 21 29 Đông Bắc  2 – 4
TT Trà My Đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có sương mù, ngày nắng. 19 29
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có sương mù, ngày nắng. 18 29
TT Prao Đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có sương mù, ngày nắng. 18 28
Đêm 26 ngày 27/02 TP Tam Kỳ Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, trưa chiều trời nắng. 21 28 Đông Bắc  2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng. 21 27 Đông Bắc  2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, trời lạnh, ngày nắng. 22 28 Đông Bắc  2 – 4
TT Núi Thành Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, trưa chiều trời nắng. 22 28 Đông Bắc  2 – 4
TT Trà My Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh, trưa chiều trời nắng. 20 27
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, trời rét, ngày nắng. 19 28
TT Prao Đêm không mưa, trời rét, ngày nắng. 19 27