BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT  

I- Dự báo đêm 22 ngày 23/02 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời rét, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 96%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Nhiều mây, đêm không mưa, trời rét, ngày giảm mây trời nắng.

Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 94%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Nhiều mây, đêm không mưa, trời rét, ngày giảm mây trời nắng.

Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 94%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời rét, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 96%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ và sương mù, trời rét, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Nhiệt độ từ 18 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 76 đến 98%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiều mây, đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có sương mù, ngày giảm mây trời nắng.

Nhiệt độ từ 17 đến 27 độ C.

Độ ẩm từ 74 đến 96%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Nhiều mây, đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có sương mù, ngày giảm mây trời nắng.

Nhiệt độ từ 17 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 74 đến 96%.

Gió nhẹ.

 

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 23 ngày 24/02 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. 19 28 Đông Bắc  2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. 19 27 Đông Bắc  2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. 20 28 Đông Bắc  2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. 20 28 Đông Bắc  2 – 4
TT Trà My Đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có sương mù, ngày nắng. 17 27
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có sương mù, ngày nắng. 17 28
TT Prao Đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có sương mù, ngày nắng. 17 27
Đêm 24 ngày 25/02 TP Tam Kỳ Đêm không mưa, trời lạnh, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. 20 29 Đông Bắc  2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, trời lạnh sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. 20 28 Đông Bắc  2 – 4
TX Điện Bàn Đêm không mưa, trời lạnh, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. 21 29 Đông Bắc  2 – 4
TT Núi Thành Đêm không mưa, trời lạnh, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. 21 29 Đông Bắc  2 – 4
TT Trà My Đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có sương mù, ngày nắng. 18 28
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có sương mù, ngày nắng. 18 29
TT Prao Đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có sương mù, ngày nắng. 18 28