BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT 

I- Dự báo đêm 20 ngày 21/02 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời rét, trưa chiều giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 94%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Nhiều mây, đêm không mưa, trời rét, ngày giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 19 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 92%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Nhiều mây, đêm không mưa, trời rét, ngày giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 20 đến 26 độ C.

Độ ẩm từ 68 đến 92%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời rét, trưa chiều giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ C.

Độ ẩm từ 70 đến 94%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời rét, trưa chiều giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 18 đến 23 độ C.

Độ ẩm từ 88 đến 98%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiều mây, đêm không mưa, trời rét, ngày giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 17 đến 24 độ C.

Độ ẩm từ 86 đến 96%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Nhiều mây, đêm không mưa, trời rét, ngày giảm mây nắng yếu.

Nhiệt độ từ 17 đến 23 độ C.

Độ ẩm từ 86 đến 96%.

Gió nhẹ.

 

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới:

 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 21 ngày 22/02 TP Tam Kỳ Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời rét, trưa chiều nắng yếu. 20 25 Đông Bắc  2 – 4
TP Hội An Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời rét, trưa chiều nắng yếu. 20 25 Đông Bắc  2 – 4
TX Điện Bàn Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời rét, trưa chiều nắng yếu. 21 26 Đông Bắc  2 – 4
TT Núi Thành Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời rét, trưa chiều nắng yếu. 20 25 Đông Bắc  2 – 4
TT Trà My Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời rét, trưa chiều nắng yếu. 18 23
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có lúc sương mù, ngày nắng yếu. 18 24
TT Prao Đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có lúc sương mù, ngày nắng yếu. 18 23
Đêm 22 ngày 23/02 TP Tam Kỳ Đêm có lúc có mưa nhỏ, trời rét, ngày nắng yếu. 19 26 Đông Bắc  2 – 4
TP Hội An Đêm không mưa, trời rét, ngày nắng yếu. 19 26 Đông Bắc  2 – 4
TX Điện Bàn Đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trời rét, ngày giảm mây nắng yếu. 20 27 Đông Bắc  2 – 4
TT Núi Thành Đêm có lúc có mưa nhỏ, trời rét, ngày nắng yếu. 20 26 Đông Bắc  2 – 4
TT Trà My Đêm có lúc có mưa nhỏ, trời rét, ngày nắng yếu. 17 24
TT Thạnh Mỹ Đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có lúc sương mù, ngày nắng yếu. 17 25
TT Prao Đêm không mưa, trời rét, sáng sớm có lúc sương mù, ngày nắng yếu. 17 24