BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT

I- Dự báo đêm 18 ngày 19/02 (24 giờ tới)

  1. Thành phố Tam Kỳ: Nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ từ 18 đến 22 độ C.

Độ ẩm từ 86 đến 94%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thành phố Hội An: Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ từ 19 đến 23 độ C.

Độ ẩm từ 84 đến 92%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị xã Điện Bàn: Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ từ 19 đến 23 độ C.

Độ ẩm từ 84 đến 92%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Núi Thành: Nhiều mây, có lúc có mưa, đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ từ 18 đến 21 độ C.

Độ ẩm từ 86 đến 94%.

Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

  1. Thị trấn Trà My: Nhiều mây, có lúc có mưa, trời rét.

Nhiệt độ từ 18 đến 21 độ C.

Độ ẩm từ 88 đến 98%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Thạnh Mỹ: Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, trời rét.

Nhiệt độ từ 17 đến 22 độ C.

Độ ẩm từ 86 đến 96%.

Gió nhẹ.

  1. Thị trấn Prao: Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, trời rét.

Nhiệt độ từ 17 đến 22 độ C.

Độ ẩm từ 86 đến 96%.

Gió nhẹ.

II- Dự báo 2 – 3 ngày tới: 

Thời gian Điểm dự báo Hiện tượng thời tiết, mưa Nhiệt độ (0C) Gió
Thấp nhất Cao nhất Hướng Tốc độ (m/s)
Đêm 19 ngày 20/02 TP Tam Kỳ Có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét. 19 23 Đông Bắc  2 – 4
TP Hội An Có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét. 20 23 Đông Bắc  2 – 4
TX Điện Bàn Có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét. 20 24 Đông Bắc  2 – 4
TT Núi Thành Có lúc có mưa, đêm và sáng trời rét. 19 23 Đông Bắc  2 – 4
TT Trà My Có lúc có mưa, đêm và sáng trời rét. 19 22
TT Thạnh Mỹ Có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét. 18 23
TT Prao Có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét. 18 22
Đêm 20 ngày 21/02 TP Tam Kỳ Có lúc có mưa, đêm và sáng trời lạnh. 20 23 Đông Bắc  2 – 4
TP Hội An Có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời lạnh. 20 24 Đông Bắc  2 – 4
TX Điện Bàn Có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời lạnh. 21 24 Đông Bắc  2 – 4
TT Núi Thành Có lúc có mưa, đêm và sáng trời lạnh. 20 23 Đông Bắc  2 – 4
TT Trà My Có lúc có mưa, đêm và sáng trời rét. 19 22
TT Thạnh Mỹ Có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét. 19 23
TT Prao Có lúc có mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét. 19 23